zapisz30akcja

Partnerzy


 

Nasza firma jest częścią grupy Coca-Cola Hellenic, jednego z największych na świecie i największego w Europie rozlewcy napojów The Coca-Cola Company. Nasza firma posiada spójną strategię działań w ramach zrównoważonego rozwoju spółki.

 


Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
 
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  została założona w 2002 roku przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu realizacji ciążących  na przemyśle obowiązków odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych przez nich na rynek. Obecnie współpracuje z ponad 2 000 przedsiębiorców, których produkty opakowane są w blisko co 3 opakowanie trafiające na polski rynek. Rekopol to lider wśród tego typu podmiotów w Polsce. Realizując obowiązki przedsiębiorców tworzy największy w kraju system zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie 700 gmin. 
Rekopol prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez Śmiecenia. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie  z przedsiębiorcami, współtworząc i realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
Jako jedyny podmiot w Polsce Rekopol udziela licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”. 
 
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
mailto:rekopol@rekopol.pl;  http://www.rekopol.pl/

 

Abrys - Recykling

Miesięcznik „Recykling” przedstawia kwestie związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów w Polsce i na świecie. Publikowane są w nim informacje na temat ustawodawstwa, zarządzania gospodarką odpadami, technologii przetwarzania, powstających instalacji i wykorzystywanych urządzeń, edukacji ekologicznej oraz wydarzeń branżowych, w których warto uczestniczyć. Wydawany jest od 2001 r. w nakładzie 5500 egzemplarzy.

 


Grupa DB Schenker od wielu lat konsekwentnie prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej najważniejszych założeń jest szacunek wobec środowiska naturalnego i ciągłe doskonalenie procesów i technologii uwzględniających potrzeby ekologiczne.

 


Jak działa System PSOR
W ramach Systemu PSOR użytkownik może oddać swoje opakowania do sklepów zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin. Prowadzący takie sklepy nie mogą odmówić ich przyjęcia, o ile opakowanie jest czyste i trzykrotnie przepłukane. Następnie opakowania te są odbierane przez Operatora Systemu – który zagospodarowuje je zgodnie z obowiązującym prawem.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
 
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR realizuje projekty mające na celu kompleksową informację i edukację na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin.  PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. W imieniu firm wprowadzających na rynek środki ochrony roślin, prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Stowarzyszenie promuje również bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin pod hasłem „Nie tylko plony potrzebują ochrony”. W 2015 roku PSOR rozpoczął ogólnopolską kampanię edukacyjną „W ochronie koniecznej”. Jej celem jest informowanie o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym stosuje się środki ochrony roślin.
 

Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków jakim jest wielomateriałowy karton do żywności płynnej. Fundacja powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności, jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne.
 
Cele Fundacji ProKarton:
• poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań do płynnej żywności,
• kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności,
• wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności,
• prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi.
 
Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę.

 

 

SARE jest firmą technologiczną, która koncentruje się na nowoczesnych i dedykowanych rozwiązaniach IT. Dostarczamy zaawansowane narzędzia, które mają zastosowanie w obszarze komunikacji i marketingu. Obejmują one kampanie e-mailingowe, marketing automation, kampanie SMS, konkursy, programy lojalnościowe, komunikację wewnętrzną i relacje inwestorskie. Naszymi największymi osiągnięciami są systemy SARE i SAREhub – autorskie oprogramowania, służące do prowadzenia precyzyjnej, zautomatyzowanej komunikacji, w celu zwiększania sprzedaży naszych Klientów.Henkel działa na całym świecie, oferując zrównoważony i różnorodny portfel marek. Zajmuje wiodące pozycje rynkowe zarówno w sektorze dóbr konsumenckich jak i w sektorze przemysłowym dzięki silnym markom i innowacyjnym technologiom. Henkel Adhesives Technologies (dział Klejów i Technologii) to światowy producent klejów – dla wszystkich gałęzi światowego przemysłu. Działy Beauty Care (Kosmetyków) oraz Laundry & Home Care (Środków Piorących i Czystości) odgrywają kluczowe role na licznych rynkach i w wielu światowych kategoriach produktów. Firma założona w 1876 roku szczyci się przeszło 140-letnią historią sukcesów. Henkel zatrudnia blisko 50 tysięcy pracowników na całym świecie – to zróżnicowany i zaangażowany zespół, zjednoczony wspólną kulturą organizacyjną, wspólnym celem kreowania zrównoważonej wartości oraz wspólnymi wartościami.

W Polsce firma Henkel działa od 1990 roku i jest obecna we wszystkich trzech sektorach biznesowych: środków piorących i czystości, kosmetyków (rynkowych i profesjonalnych dla salonów fryzjerskich) oraz klejów konsumenckich, budowlanych i dla przemysłu.
 

LocalSpot to narzędzie, dzięki któremu w łatwy sposób mieszkańcy i urzędy mogą się ze sobą komunikować.  Dzikie wysypiska śmieci, dziury w jezdni, niesprawne oświetlenie ulicy, dewastacja – te i inne problemy można zgłaszać do gminy korzystając ze smartfona lub przez portal. LocalSpot to nie tylko zgłaszanie problemów, ale również możliwość informowania mieszkańców i turystów o tym co się dzieje w gminie.

Za pomocą LocalSpot urzędy mogą informować o przerwie w dostawie wody, utrudnieniach z powodu remontu ulicy, albo powiadamiać o lokalnych atrakcjach turystycznych, koncercie lub pikniku rodzinnym, promując w ten sposób miejscowość i działania urzędu. LocalSpot to nowoczesna platforma, która umożliwia współdziałanie mieszkańców i urzędów, budowanie nowej relacji i zaangażowania dla dobra lokalnej społeczności. Wystarczy ściągnąć aplikację LocalSpot na telefon (iOS, Android) lub wejść na stronę www.localspot.pl.


 
 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką akcyjną Skarbu Państwa wpisaną na listę przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, odpowiadającą za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi.

Do obowiązków spółki należy: prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości, zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu, konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego, dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,  dostarczanie użytkownikom systemu informacji potrzebnych dla uzyskania skutecznego dostępu do systemu, realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym z późniejszymi zmianami.

GAZ-SYSTEM S.A. jest właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.