zapisz30akcja

Żubrza rodzina coraz większa

W zagrodzie pokazowej żubrów w Mucznem, prowadzonej przez Nadleśnictwo Stuposiany, tylko w ciągu jednego miesiąca przyszły na świat dwa kolejne żubrzątka.

Pierwsze młodych żubrów leśnicy zauważyli w zagrodzie 15 kwietnia. Szczęśliwymi rodzicami są żubry przywiezione kilka lat temu z Niemiec: krowa Farfalle i byk Xarius. Przez kilka dni jego matka trzymała się ze swym maleństwem w najdalszym zakątku wybiegu, stąd dopiero niedawno udało się ustalić płeć „niemowlaka" - jest to jałówka. Z kolei 21 kwietnia urodził się byczek, którego rodzicami są Fabula i Xarius.


W zagrodzie jest obecnie 14 żubrów. Od chwili jej utworzenia w 2012 r. urodziło się tu 11 cieląt, z czego sześć, po osiągnięciu dojrzałości, zostało już wypuszczonych na wolność. W tym roku przewidywane jest wypuszczenie kolejnych 5-6 sztuk i włączenie ich do stada wolnościowego z populacji zachodnio-bieszczadzkiej, bytującej w paśmie Wysokiego Działu na terenie nadleśnictw Baligród, Cisna, Komańcza i Lesko. Prawdopodobnie pierwsze z nich wolność uzyskają już jesienią tego roku.

 

Zagroda w Mucznem dzięki staraniom leśników działa od 2012 r.  Cały kompleks zajmuje dziewięć hektarów, cześć wyeksponowano jako atrakcję dla turystów. A ci nadal chętnie odwiedzają ten obiekt. Zamontowany w bramce wejściowej elektroniczny licznik na początku tego roku wybił już 300 tysięcy wejść.

 

W Bieszczadach żyje najliczniejsze na świecie stado żubrów bytujące w górach. Każdego roku powiększa się ono o osobniki wypuszczane z zagrody w Mucznem oraz o nowo narodzone żubrzątka. Jak wynika z ostatniej inwentaryzacji w ubiegłym roku urodziły się 53 cielęta. Obecnie wolno żyjące stado w Bieszczadach liczy 344 osobniki. W 2012 roku doliczono się 256 dzikich żubrów, w 2013 r. - 270, a w 2014 r. - 303 osobników.

 

Natomiast najliczniejsze na świecie stado tych ssaków zamieszkuje Puszczę Białowieską. Tam, według ostatniego liczenia, na wolności żyje 578 żubrów
 
Źródło Lasy Państwowe
 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12