zapisz30akcja

Zmiany w projekcie audytowym

Z dniem 31 lipca ulega zmianie Regulamin projektu audytowego Czysta Gmina 2012 - w projekcie mogą brać udział również związki gmin, które przejęły od gmin obowiązki związane z gospodarką odpadami.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza do udziału w projekcie wsparcia i promocji dla uczestników nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Projekt jest częścią programu Czysta Gmina, realizowanego od 1999 roku i wyróżnionego przez Ministerstwo Środowiska.

Uczestnicy projektu, którzy spełnią warunki określone w formularzu audytu, uzyskają status odpowiednio: Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy. Uzyskany tytuł będzie czytelnym znakiem, świadczącym o spełnieniu istotnych standardów nowego systemu gospodarki odpadami w gminie i podniesie rangę uczestników projektu w kolejnych inicjatywach, inwestycjach i partnerstwach na polu budowania zrównoważonej gospodarki odpadami. Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy zyskają możliwość zorganizowania skutecznego zarządzania procesami, efektywnej edukacji ekologicznej oraz budowania lokalnych koalicji. Projekt prowadzony jest w całej Polsce i jest ofertą bezpłatną – skierowaną do wszystkich uczestników rynku gospodarki odpadami.

W pracach audytowych projektu potwierdziło swój udział Ministerstwo Środowiska. Na etapie wdrażania projektu do grona partnerów przystąpiło ARISCO Sp. z o.o. – dostawca oprogramowania dla gmin w zakresie gospodarki odpadami, a patronat medialny nad projektem objął „Przegląd Komunalny”. Deklarację współpracy złożyła także Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r. postawiła przed gminami nowe wyzwania w budowaniu i zarządzaniu systemami gospodarki odpadami. Ustawa przekazała gminom obowiązek zorganizowania systemu, obligując je między innymi do osiągnięcia wysokich poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza też do udziału w projekcie wsparcia i promocji dla uczestników nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Projekt jest częścią programu Czysta Gmina, realizowanego od 1999 roku i wyróżnionego przez Ministerstwo Środowiska. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.recykling.pl/recykling/index/page/Projektaudytowy

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12