zapisz30akcja

Zielony Laur po raz ósmy

Już po raz ósmy rozdano nagrody w konkursie „Zielony Laur” organizowanym przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój”. To zaszczyt wręczać nagrody przedsiębiorcom i samorządowcom, którym leży na sercu ochrona środowiska. 

W tym roku, ogłoszonym przez ONZ „Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody”, szczególnie cieszy, że kapituła konkursu dostrzegła działania związane z oczyszczaniem ścieków. Spośród dwunastu laureatów - aż sześciu otrzymało nagrody za działania dotyczące gospodarki wodnej. Wszystkim nagrodzonym gratuluję i życzę dalszych sukcesów – powiedział wiceminister środowiska, Stanisław Gawłowski.

Tegoroczni laureaci

Laureatami VIII edycji Konkursu „Zielony Laur – 2012” za inwestycje ekologiczne, nowatorskie rozwiązania i propagowanie idei ekorozwoju w roku 2012 zostali:


Szczególnie cieszy nagroda przyznana Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, instytucji związanej z resortem środowiska i zajmującej się nadzorem nad korzystaniem i gospodarowaniem wodami w Polsce. To wyróżnienie poświadcza, jak ważne jest monitorowanie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – powiedział minister Gawłowski.

Nagrodzony system jest pierwszym, profesjonalnym systemem informatycznym, który w pełni umożliwia monitorowanie realizacji zadań wynikających ze zobowiązań rządu RP przyjętych w Traktacie Akcesyjnym w części dotyczącej dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Więcej informacji o nagrodzonym systemie oraz KPOŚK (Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych) znajduje się na stronie internetowej KZGW (www.kzgw.gov.pl).

VIII edycja konkursu Zielony Laur

Konkurs „Zielony Laur” organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest prof. dr hab. Inż. Marek Gromiec. W tym roku odbyła się ósma edycja przedsięwzięcia.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12