zapisz30akcja

Zbieranie i segregowanie odpadów

Dla uczestników zajęć edukacyjnych odbywających się w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu zorganizowana została piesza wycieczka do pobliskiego Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Celem wyprawy było wysprzątanie odcinka przełomu rzeki Sczawnik przepływającej przez park. Jeszcze przed dojściem na obrzeża Parku, dzieci zaopatrzone w worki i rękawice ochronne, uzbierały znaczącą ilość odpadów. Zanieczyszczenia również znajdowały się przy wejściu do parku oraz w przełomie rzeki. Wśród pozostawionych przez ludzi zanieczyszczeń dominowały: plastikowe i szklane butelki oraz aluminiowe puszki po napojach. Wszystkie zebrane przez dzieci odpady wrzucone zostały do odpowiednich pojemników.

Natomiast w celu utrwalenia zasad segregacji odpadów zorganizowano prezentację multimedialną oraz zajęcia praktyczne, podczas których dzieci selekcjonowały zróżnicowane odpady i umieszczały w przeznaczonych dla nich pojemnikach. Zajęcia przeprowadziła Pani Monika z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Przez całe wakacje w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym zbierane są aluminiowe puszki po napojach w ramach wakacyjnej kampanii edukacji recyklingowej „Czyste Sudety”. Za uzyskane ze zbiórki pieniądze zakupiony zostanie sprzęt sportowy dla dzieci.

Zajęcia zorganizowane zostały w ramach realizacji programu „Dla Natury”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.  


 

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12