zapisz30akcja

 

Za drogie śmieci.

UOKiK bada opłaty za odbiór odpadów w gminie Białystok.

UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia stosowania przez gminę Białystok nadmiernie wysokich, a tym samym nieuczciwych opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Zawiadomienie do UOKiK złożyła pod koniec października grupa mieszkańców Białegostoku oskarżających gminę o zawyża opłat za śmieci oraz nadużywanie pozycji dominującej na rynku odpadów komunalnych.

Zdaniem reprezentującego protestujących Krzysztofa Krasowskiego nieuczciwość opłat stosowanych przez gminę Białystok ma wyraz w ich nadmiernej wysokości, zakłócającej ekwiwalentność świadczeń.

Zgodnie z uchwałą rady miasta z 25 czerwca 2013 r. wysokość opłaty za śmieci dla gospodarstw domowych została zróżnicowana w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego.

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego określono stawkę od 28,50zł gdy powierzchnia lokalu nie przekracza 40,00 m.kw. Opłata rośnie do 52,50 zł dla zamieszkujących lokal o powierzchni od 40,01 m.kw. do 80,00 m.kw. Najwięcej, bo 67,50 zł, płacą mieszkańcy lokalu, którego powierzchnia przekracza 80,00 m.kw.

Jak tłumaczy Krasowski, w rezultacie gospodarstwo domowe 1-osobowe zapłaci od 28,50zł do 67,50zł, mimo że stan produkcji „odpadów” jest taki sam. Jego zdaniem uchwała prowadzi do nierównego traktowania gospodarstwa domowego o identycznej liczebności co stanowi naruszenie art. 32 Konstytucją RP dotyczącego równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji.

Według Krasowskiego nowe stawki zostały ustalone w oderwaniu od cen rynkowych, jakie wcześniej obowiązywały w Białymstoku.

- Przed dniem 1 lipca 2013r. płaciliśmy cenę rynkową w kwocie 8,58zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, które były zbierane i odbierane w sposób selektywny. Powyższa cena pokrywała cały koszt opłaty za odpady komunalne i usługa ta nie była dotowana – mówi Krasowski.

Jako dowód przyjęcia przez Białystok złej kalkulacji Krasowski podaje przykładowe stawki opłat śmieciowych ustanowione przez gminy podbiałostockie (stawki za śmieci niesegregowane): Sokółka 8zł od mieszkańca, Tykocin 10,10 zł od mieszkańca, Łapy 12 zł od mieszkańca, Wasilków 14zł od mieszkańca, Szudziałowo 14 zł od mieszkańca, Zabłudów 15 zł od mieszkańca, Kuźnica 15 zł od mieszkańca.

Uchwała rady miejskiej w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych została na początku października zaskarżona przez mieszkańców do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego, gdzie oczekuje na rozstrzygnięcie.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12