zapisz30akcja
W tym roku jury konkursu Fundusz Naturalnej Energii nagrodziło 42 autorskie pomysły dedykowane ochronie środowiska naturalnego. GAZ-SYSTEM, który jest organizatorem konkursu, przekazał na ten cel ponad 400 tys. złotych.
Konkurs Fundusz Naturalnej Energii został skierowany do społeczności lokalnych z 6 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Spośród 327 nadesłanych prac, jury wyłoniło 42 laureatów oraz przyznało dodatkowe dofinansowania dla trzech innowacyjnych projektów.
W XII edycji konkursu najchętniej brały udział szkoły i przedszkola, koła gospodyń wiejskich, domy kultury, ochotnicze straże pożarne i organizacje pozarządowe. Zgłoszone wnioski zawierały wiele ciekawych działań i rozwiązań podnoszących świadomość ekologiczną w zakresie ochrony bioróżnorodności, oszczędzania wody i promowania odnawialnych źródeł energii.
Wielu laureatów XII edycji konkursu stworzyło ogrody deszczowe i zainstalowało zbiorniki retencyjne, przyczyniając się w ten sposób do oszczędzania wody i praktycznego wykorzystania deszczówki. Dzięki Funduszowi Naturalnej Energii w wielu miejscowościach zorganizowane zostały warsztaty pszczelarskie, ogrodnicze, plastyczne, których efekty uczestnicy prezentowali na lokalnych festynach i piknikach rodzinnych.
Powstały ścieżki sensoryczne i edukacyjne, a w Dolinie Białej Przemszy w Sławkowie, gmina zorganizowała ścieżki guestowe z elementami geocachingu. Ta edukacyjna gra terenowa to sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, poznanie lokalnych ciekawostek przyrodniczych i historycznych w nowych miejscach oraz rodzinna zabawa integracyjna.
--
XII edycja konkursu dobiegła końca. Zapraszamy do obejrzenia filmów z realizacji kilku projektów
 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12