zapisz30akcja

We Wrocławiu wywóz śmieci droższy już od 1 stycznia?

Co raz więcej wrocławian otrzymuje w ostatnich dniach pisma od firm zajmujących się odbiorem odpadów, informujące o nowych stawkach opłat za śmieci obowiązujących już od 1 stycznia 2013 roku. Przypomnijmy, że do tej pory mówiło się o 1 lipca jako dacie zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a co za tym idzie wprowadzenia nowych stawek opłat. Postanowiliśmy sprawdzić skąd to zamieszanie.

Sprawę wyjaśnia wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski.

Wszystkie te sprawy dotyczą tzw. nowej ustawy „śmieciowej” wprowadzonej przez polski rząd i parlament. Całe zamieszanie wynika stąd, że zarówno politycy, jak i media skupiły się na temacie fundamentalnym, czyli kompletnej zmianie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzeniem proekologicznych procedur i przejęciem całości zadań związanych z odbiorem śmieci, ich selekcją i składowaniem przez samorządy. Te zmiany łączą się oczywiście z wprowadzeniem nowych stawek za odbiór odpadów. I rzeczywiście to wszystko zostanie wprowadzone za pół roku, czyli 1 lipca 2013 roku. W cieniu tych wielkich zmian pozostał fakt wejścia w życie części zapisów ustawowych już 1 stycznia.

Województwa, także Dolnośląskie, zostały podzielone przez właściwych marszałków i sejmiki wojewódzkie na regiony gospodarki odpadami. W każdym takim regionie wyznaczono tak zwane regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (w skrócie: RIPOK) i tylko one będą mogły odbierać z miast i wsi śmieci zmieszane, czyli takie które nie zostały posegregowane na papier, szkło, plastiki i inne odpady. Ponieważ w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2013 roku właścicielami śmieci wciąż będą mieszkańcy – w naszym wypadku mieszkańcy Wrocławia – to dalej obowiązywać ich będą umowy z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości. Niestety nowy plan podziału województwa na regiony gospodarki odpadami, a co za tym idzie wskazanie RIPOKów wymusza na firmach zajmujących się odpadami naliczenie nowych stawek. Stąd pisma z nowymi cenami i datą 1 stycznia 2013 roku.

Sytuacja wynika stąd, że w wyznaczonym przez marszałka regionie północno-centralnym, w którym znajduje się Wrocław, działa tylko jedna RIPOK i to aż 84 km od miasta, w Rudnej Wielkiej niedaleko Góry. Restrykcyjne zapisy ustawy „śmieciowej” zmuszą firmy zajmujące się odbiorem odpadów do kursowania do tej oddalonej miejscowości, zamiast jak dotychczas do składowisk położonych o kilkanaście, najdalej dwadzieścia kilka kilometrów. Już samo to wygeneruje ogromne koszta, a ponadto zarządzająca RIPOK w Rudnej Wielkiej firma Chemeko System wprowadza najwyższe opłaty za przyjmowanie śmieci w całym województwie, na poziomie prawie 370 zł za tonę, czyli o od 100 do nawet 200 zł drożej niż gdzie indziej.

Gdy marszałek tworzył Wojewódzki Plan Gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego zauważyliśmy wiele usterek tego planu i pismem z połowy kwietnia próbowaliśmy zasugerować zmiany. Nie zostały one uwzględnione. Nie zmienia to faktu, że mając świadomość ogromu prac niezbędnych do wprowadzenia nowych zasad gospodarki odpadami, nie mamy nawet do marszałka wielkich pretensji w tej sprawie. Trudno było pół roku temu przewidzieć, że z planowanych RIPOKów powstanie tylko jeden i będzie miał de facto pozycję monopolisty w naszym regionie.

Najważniejsze z punktu widzenia wrocławian jest zastopowanie tych horrendalnych podwyżek. Żeby tak się stało RIPOK w Rudnej Wielkiej musi utracić pozycję wyłącznego odbiorcy śmieci. Będziemy do tego dążyć na trzy sposoby. Po pierwsze, w ramach Komisji Dialogu Społecznego spróbujemy wypracować wspólne stanowisko, w którym zaapelujemy do rządu i parlamentu o głębsze zmiany ustawy „śmieciowej”, uwzględniające okres przejściowy i możliwość zawieszenia obowiązku dostarczania śmieci do konkretnej RIPOK, jeśli ma ona w regionie gospodarki odpadami pozycję monopolistyczną. Po drugie, zwrócimy się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o zbadanie zasad wprowadzenia nowego cennika przez firmę Chemeko System. Po trzecie wreszcie, spotkamy się z właścicielami tej firmy i w bezpośrednich rozmowach postaramy się wpłynąć na ich politykę cenową. Przyjmujemy, że działający racjonalnie przedsiębiorcy uwzględnią realia gospodarcze i rynkowe, a także myślą o wieloletniej współpracy z samorządami. Wierzę, że któreś z działań wpłynie na sprowadzenie – powiedzmy to uczciwie – nieuniknionych podwyżek, do realnego poziomu.

Źródło: wroclaw.pl

 

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z partnerem szkoleń: Fundacją Nasza Ziemia - tel. 22 622 51 58 oraz na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl, zgłoszenia proszę wysyłać na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12