zapisz30akcja

 

Wspólnie sprzątaliśmy nasze miasto!

16 września po raz kolejny w naszym mieście przeprowadziliśmy wspólne „Sprzątanie Świata”! Łącznie w akcji na terenie Jeleniej Góry wzięło udział ponad 2 800 osób - głównie uczniów naszych szkół i przedszkoli, a także osadzeni w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, którzy co roku czynnie uczestniczą w wydarzeniu. Sprzątaliśmy obszary wokół przedszkoli, szkół, placów zabaw, skwerów i ścieżek rowerowych. Urząd Miasta Jelenia Góra zabezpieczał uczestnikom akcji worki na odpady i rękawice.

Zebrano ponad 430 worków z odpadami zmieszanymi, udało się również wysegregować 44 worki ze szklanymi butelkami i słoikami. Ponadto zebrano odpady takie jak opony, części samochodowe i stare lodówki. Dzięki tym działaniom zlikwidowano kilka dzikich wysypisk śmieci oraz uporządkowano tereny zielone.

W tym roku, w sposób szczególny objęliśmy akcją teren jakim jest Borowy Jar - jest to teren wzdłuż rzeki Bóbr, który stanowi również obszar chroniony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Miejsce to posiada wiele atrakcji turystycznych. Mieszkańcy Jeleniej Góry oraz turyści chętnie tu wypoczywają i spędzają aktywnie czas. Borowy Jar leży na terenie administrowanym przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Jeżów Sudecki, która również włączyła się do akcji. Głównym koordynatorem prac porządkowych na tym terenie był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Jeleniej Górze, który do pomocy zaprosił między innymi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, Tauron Ekoenergia, Szkołę Podstawową z Siedlęcina i Pana Eugeniusza Gronostaja z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Tereny wzdłuż rzeki Bóbr znajdujące się przed Borowym Jarem porządkowało Stowarzyszenie Jeleniogórska Promenada Bobru, a ścieżkę rowerową oraz Park przy Wieży Krzywoustego sprzątała jeleniogórska młodzież ponadgimnazjalna.

Podziękowania i słowa uznania należą się dla wszystkich uczestników! Poniżej lista jednostek i organizacji, które przyłączyły się do akcji:

Za sprawny odbiór odpadów dziękujemy również konsorcjum firm: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. i SIMEKO sp. z o.o.

Przygotowała Martyna Mróz - źrodło
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12