zapisz30akcja

Wojewódzki konkurs w Olsztynie 

Odnawialne źródła energii są niezbędne, aby powstrzymać zmiany klimatu, a także dla rosnącego zapotrzebowania na energię przez przemysł w perspektywie wyczerpujących się nieodnawialnych paliw organicznych.


Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Gimnazjum nr 1 w Reszlu, Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu zapraszają do udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE. Konkurs polega na zorganizowaniu Festiwalu Nauki pn.Oszczędzamy energię  i promujemy jej odnawialne źródła. Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 

Każdy z nas korzysta z energii. Zarówno w domu: siedząc przed komputerem, gotując, sprzątając czy też jadąc do pracy samochodem. Energia elektryczna, wytwarzana z węgla kamiennego bądź brunatnego, energia gazowa, czy też energia pozyskiwana ze spalania ropy naftowej. Nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez żadnej z tych energii. Jednak źródła, z których korzystamy są najczęściej źródłami nieodnawialnymi. Są to węgiel kamienny/brunatny, gaz ziemny, ale też uran, wykorzystywany w elektrowniach jądrowych. Do czasu, kiedy zaczął się bum energetyczny, człowiek korzystał z darów natury.Słońce dawało ciepło, woda napędzała niektóre maszyny oraz dawała możliwość szybkiego transportu. Drewno zaś, spalane, dostarczało niezbędnego ognia do przyrządzenia posiłków.Człowiek nie był także obojętny wobec siły wiatru, z którego chętnie korzystał.  Odnawialne źródła energii to takie, które wykorzystują w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.wmodn.olsztyn.pl/ocee/ocee2e.htm

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12