zapisz30akcja

 

Woda tematem odpowiedzialnego biznesu – analiza medialna FOB i IMM

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów przygotowały pierwszą w tym roku wspólną publikację. “Woda jako temat CSR w mediach w 2016 roku” to ilościowa i jakościowa analiza treści związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi i zrównoważonym rozwojem podejmowanych ubiegłym roku przez media w Polsce. 
 
Plik PDF z informacją
 
- Odpowiedzialne gospodarowanie niezbędnymi do życia zasobami wodnymi, do których dostęp i których stan jest coraz bardziej zagrożony przez działalność człowieka, w tym przez postępujące zmiany klimatu, staje się jednym z najpilniejszych wyzwań nie tylko dla państw, ale także dla biznesu. Tym samym to temat niezwykle istotny w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w Celach Zrównoważonego Rozwoju - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Monitorowania Mediów postanowiły zbadać zainteresowanie mediów tematem wody w kontekście zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Główne wnioski z przeglądu danych ilościowych i jakościowych zostały zawarte w analizie medialnej “Woda jako temat CSR w mediach w 2016 roku”. 
 
- Jeśli chodzi o szerzenie wiedzy na temat CSR, w artykułach prasowych oraz internetowych można znaleźć bardzo praktyczne informacje. To cenne wskazówki dla przedsiębiorców, którzy chcą włączyć się w trend biznesu odpowiedzialnego społecznie. Czytelnicy mogą znaleźć pomysły lub zainspirować się do działań w poszczególnych branżach np. poprzez analizowanie case study konkretnych marek. – powiedziała Magdalena Pawłowska z Instytutu Monitorowania Mediów.
 
Dane ilościowe
Tematem analizy medialnej jest „woda” i publikacje poświęcone temu zasobowi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) w prasie i Internecie. Łącznie pojawiły się 1833 takie publikacje. 1276 z nich to materiały prasowe, a 557 ukazało się w Internecie. To około jedna czwarta opublikowanych materiałów, dotyczących CSR w minionym roku w ogóle. W większości są to jednak artykuły, które nie traktują o wodzie wprost, a pojawia się ona przy okazji omawiania innych CSR-owych kwestii.
Najczęściej na temat „wody” w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu pisały dzienniki: „Gazeta Wyborcza” (69 publikacji) i „Rzeczpospolita” (49). 35 razy takie materiały ukazały się w dwumiesięczniku „Środowisko”. Wśród tygodników temat był podejmowany głównie przez „Politykę” (12) i „Newsweek” (6). Z kolei wśród miesięczników „Przemysł chemiczny” (25) i „Przegląd Komunalny” (24) opisywali temat „wody” i CSR-u najczęściej.
 
Dane jakościowe
Na podstawie analizy ponad 1800 przekazów medialnych wyodrębnionych zostało sześć głównych tematów. Nie wyczerpują one puli zagadnień opisanych w mediach w 2016 roku. Są jednak kluczowe dla CSR z perspektywy organizacji eksperckiej, jaką jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Są również najpowszechniejsze w mediach, tym samym istotne dla opinii publicznej.
Kluczowe sześć tematów to: 
dostęp do wody, 
woda w mieście, 
woda w budownictwie, 
woda w energetyce, 
woda w produkcji, 
edukacja na temat wody.
 
Każdy z nich został opatrzony opisem dobrej praktyki CSR. W analizie znalazły się komentarze firm: Bayer, Coca-Cola HBC Polska, Geberit, Grupa Hortex, Kompania Piwowarska, Nałęczów Zdrój, PGE Polska Grupa Energetyczna, Skanska Residential Development Poland, STENA Recycling.
Analizy Forum Odpowiedzialnego Biznesu to cyklicznie wydawane dokumenty, których celem jest dostarczenie podstawowych informacji na wybrany temat w zwięzłej i przystępnej formie oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, które pojawiają się w dyskursie publicznym.
 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największą i najdłużej działającą organizacją pozarządową w Polsce zajmującą się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kompleksowy sposób. Podejmując liczne inicjatywy, umożliwia dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Więcej na www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 
Informacja prasowa
Warszawa, 18 lipca 2017
 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12