zapisz30akcja

Sprzeczne dane o stanie wiedzy na temat rewolucji śmieciowej

Tylko dwie trzecie Polaków czuje się poinformowanych o nowej ustawie śmieciowej – wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research. Z kolei według sondażu CBOS o zmianach wchodzących 1 lipca wie 96 proc. ankietowanych.

Na kilka dni przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dwie pracownie badawcze przedstawiły różniące się wyniki sondaży w zakresie wiedzy Polaków o reformie śmieciowej.

Z badania przeprowadzonego przez SW Research na grupie ponad 800 Polaków w wieku 18 – 65 na zlecenie On Board PR Ecco Network wynika, że aż 33 proc. społeczeństwa twierdzi, że nie otrzymała żadnej informacji od władz samorządowych i administracji osiedli, o tym jaki wpływ na ich codzienne funkcjonowanie będzie miało wejście w życie nowelizacji „ustawy śmieciowej”.

Z badań wynika również, że o reformie najczęściej informowano w formie informatorów i ulotek – 55 proc. respondentów właśnie tą drogą dowiedziało się o zmianach w sposobie i formie odbioru odpadów.

Tylko 34 proc. ankietowanych otrzymało tę informację za pośrednictwem mediów, a 11proc. poprzez media społecznościowe. Jednocześnie 55 proc. zadeklarowało, że materiały, które otrzymali były dla nich przydatne, a 50 proc., że dostarczone we właściwym czasie.

Nieco inne dane przedstawił kilka dni temu w podobnych badaniach CBOS. Wynika z nich, że o wchodzącej od początku lipca ustawie śmieciowej wie przeważająca większość ankietowanych (96 proc.), ale tylko 79 proc. przyznaje, że wie mniej więcej na czym polegają zmiany.

Według badania CBOS ponad jedna piąta badanych bardzo dobrze ocenia rozwiązania wprowadzone przez ustawę, 47 proc. uważa je za raczej dobre. Przeciwników ustawy jest mniej - 16 proc. twierdzi, że nowe rozwiązania są raczej złe, a 7 proc. uważa je za bardzo złe.

Analiza SW Research wskazuje, że zmiany, które wprowadza „ustawa śmieciowa” najbardziej pozytywnie (44%) oceniają mieszkańcy regionu północnego (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie), a najmniej pozytywnie (37%) mieszkańcy regionu centralnego (województwa: łódzkie i mazowieckie).

Zdaniem Piotra Zimolzaka z SW Research negatywna ocena mieszkańców regionu centralnego może wynikać z faktu, że władze samorządowe Warszawy przesunęły w czerwcu plany wprowadzenia w życie zaleceń ustawy śmieciowej na termin późniejszy, jednocześnie unieważniając przetargi oraz żądając ponownego złożenia deklaracji określającej liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Blisko połowa ankietowanych przez SW Research (47%) zapytana o oczekiwania względem firmy odpowiedzialnej za wywóz odpadów deklaruje, że usługa ma być tania.

W dalszej kolejności oczekujemy wysokiej częstotliwości wywozu śmieci (27%) oraz zachowania czystości (10%). Jedynie 6% ankietowanych zwróciło uwagę na konieczność stosowania nowoczesnych metod i maszyn w procesie wywozu i segregacji śmieci.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12