zapisz30akcja

 

Wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie zdrowia zwierząt
 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia zwierząt w Polsce.

Nowe przepisy dotyczą stosowania na terytorium Polski przepisów unijnych, określających wytyczne sanitarne dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym mączek mięsno-kostnych oraz dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowy system kar za naruszenia przepisów odnoszących się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Zamiast dotychczasowej odpowiedzialności karnej powiatowy albo graniczny lekarz weterynarii będą mogli nakładać, w drodze decyzji administracyjnej, kary pieniężne. Ich wysokość może dochodzić do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku.

Zmienione przepisy upoważniają też wojewodę do wydania, po uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii, rozporządzenia, określającego granice terenów odosobnionych, na których mogą być stosowane bardziej liberalne wymagania dotyczące usuwania zwłok zwierząt. Obszary te to tereny, na których populacja zwierząt jest niewielka, a przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją są oddalone od siebie, przez co stosowanie standardowych metod utylizacji zwłok zwierząt może być utrudnione. Dozwolone więc będzie ich usuwanie poprzez spopielenie i grzebanie, pod nadzorem urzędowym lekarza weterynarii.

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł m.in. zakazać właścicielowi zwierząt gospodarskich ich przemieszczania, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że zwierzęta te były żywione niedozwolonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi.

Ponadto powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł zakazać posiadaczowi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych ich przemieszczania, zbywania lub udostępniania, jeśli prowadzi on działalność nielegalnie, bez jej zatwierdzenia lub rejestracji.

W nowelizacji określono również wymagania dotyczące funkcjonowania laboratoriów prywatnych. Będą one mogły, po przejściu określonej procedury, przeprowadzać badania, których wyniki mają być równoprawne z wynikami badań urzędowych.
Ponadto, nowelizacja upoważnia Głównego Lekarza Weterynarii do opracowywania programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt innych niż wymienione w ustawie. Będzie to mógł zrobić na wniosek organizacji zrzeszającej podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Sejm uchwalił ustawę 22 listopada 2013 r. Prezydent podpisał ustawę 13 grudnia 2013 r.
Przepisy weszły w życie 24 stycznia 2014 r.

Źróło artykułu i zdjęcia: agronews.com

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12