zapisz30akcja

W wakacje... policz susły

W wakacje miłośnicy przyrody mogą pomóc w liczeniu susła moręgowanego, czyli tzw. europejskiej wiewiórki ziemnej - która w latach 80. całkowicie zniknęła z terytorium Polski. Gatunek ten przywraca teraz Towarzystwo "Salamandra", które organizuje wakacyjne liczenie tych ssaków.

Jeszcze kilka lat temu susłów moręgowanych nie było w Polsce niemal wcale. Główną przyczyną ich wymarcia był sposób gospodarowania gruntami. W niektórych miejscach zaorywano łąki i zamieniono je na pola, w innych susły wytępiono chemiczne, jeszcze w innych zalesiano tereny, albo zaniechano koszenia traw.

Prace nad przywróceniem gatunku w Polsce od kilku lat prowadzi Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Pierwszym etapem procesu reintrodukcji susła było sprawdzenie, czy na pewno tego gatunku już w Polsce nie ma. W 2000 roku uruchomiono program, podczas którego trzeba było m.in. sprawdzić, co było przyczyną wymarcia susła w poszczególnych stanowiskach, czy te zagrożenia nie są wciąż aktualne oraz czy są warunki, które pozwalają na to by zwierzęta miały szansę wrócić.

Następnie, po uzyskaniu wszelkich zezwoleń i funduszy, specjaliści "Salamandry” sprowadzili susły z Węgier; są one teraz hodowane w ogrodach zoologicznych w Poznaniu i Opolu. Na wolność wypuszczany jest ich przychówek. Podczas wakacyjnego liczenia tych ssaków będzie można wyliczyć, ile z nich przetrwało zimę i wiosnę oraz prowadzić obserwacje w ich naturalnym środowisku.

W pierwszej połowie lipca liczone będą susły na stanowisku w Kamieniu Śląskim (województwo opolskie), a w drugiej połowie w Jakubowie Lubińskim (województwo dolnośląskie). Na początku sierpnia liczenie odbędzie się na stanowiskach w Głębowicach i Rościsławicach - również w województwie dolnośląskim.

W bezpłatnych obozach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i diety pobytowe. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez zgłaszających warunków formalnych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12