zapisz30akcja

W Poznaniu reforma śmieciowa znowu się oddala

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nie podpisał umowy na wywóz śmieci z firmą FB Serwis. Postanowił do 3 lutego 2014 r. przedłużyć termin składania ofert w przetargu na obsługę kolejnych 10 sektorów.

Jak informuje Związek, chociaż Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z 22 listopada br. oddaliła odwołania wykonawców wobec zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z 10 sektorów, to jednak z uwagi na dużą liczbę zapytań i wątpliwości zgłaszanych przez wykonawców, które wskazują na niepełne zrozumienie poszczególnych postanowień specyfikacji oraz intencji zamawiającego, w celu wyjaśnienia wątpliwości związek zdecydował zwołać zebranie wszystkich wykonawców.

- Przepisy pozwalają nam na zorganizowanie dodatkowych konsultacji. Jest dużo wątpliwości, więc postanowiliśmy skorzystać z takiej możliwości - tłumaczy rzecznik GOAP-u Walerian Ignasiak.

Właśnie te konsultacje mają być powodem przedłużenia do 3 lutego 2014 r. terminu składania ofert w przetargu.

Ciągle nie wiadomo także, co z obsługą sześciu sektorów, gdzie przetarg wygrało konsorcjum FB Serwis. Po kontroli bazy FB Serwis przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu sprawę zawieszono do czasu wyjaśnienia.

Chociaż wnioski Inspektoratu wydawały się jednoznaczne, to ZM GOAP wezwał konsorcjum FB Serwis do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w przetargu. I w tym wypadku sprawa się jednak odwleka, już drugi raz przesunięto termin dla FB Serwis na złożenie wyjaśnień. Nowa data to 29 listopada.

Są dwa wyjścia: albo FB Serwis przedstawi dokumenty na to, że ma bazę spełniającą wymogi i wtedy podpiszemy z nimi umowę, albo trzeba będzie unieważnić procedurę przetargową - tłumaczy Walerian Ignasiak.

W Poznaniu atmosfera wokół gospodarki odpadami staje się coraz bardziej gorąca i zagmatwana. Pewne jest tylko jedno, że na razie śmieci wywożą firmy, które robiły to przed wejściem w życie nowej ustawy i podpisały tymczasową umowę na wywóz odpadów do końca roku.

Co będzie od 1 stycznia ? - Trwają rozmowy z firmami, aby przedłużyć umowy - mówi Ignasiak. - Jesteśmy właściwie dogadani, podpisanie aneksów do umów to kwestia kilku dni.
Tu jednak rodzi się nowy problem. Związki zawodowe w kilku firmach śmieciowych zagroziły, że jeśli GOAP podpisze umowę z FB Serwis na obsługę sześciu sektorów, to od 2 stycznia rozpoczną strajk.

Pracownicy tych firm obawiają się zwolnień grupowych. Na początku listopada około stu osób protestowało pod siedzibą związku międzygminnego GOAP, a śmieciarki zablokowały ul. św. Michała.

Walczymy o swoje stanowiska pracy - tłumaczą związkowcy z Remondis. Gdy w styczniu przestanie obowiązywać tymczasowa umowa GOAP-u z poznańskimi firmami, większość załogi zostanie zwolniona. Dlatego od 2 stycznia załoga Remondisu nie będzie odbierać odpadów komunalnych.

- Co innego możemy zrobić? - pyta Ryszard Skrzypczak, szef Solidarności w Remondisie.

- No, cóż jesteśmy od tego, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców - mówi rzecznik GOAP. - Związkowcy mają swoje prawa i nie mamy na nich wpływu.

Z 22 sektorów w aglomeracji poznańskiej na nowych zasadach działa tylko sześć.

Źródło: www.portalsamorządowy.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12