zapisz30akcja

W Brukseli o gazie łupkowym

Informacje o zakresie prawa środowiskowego i wymiana poglądów na temat europejskich doświadczeń w poszukiwaniu gazu ze złóż niekonwencjonalnych – to tematy pierwszego spotkania grupy roboczej w sprawie gazu łupkowego. Podczas unijnej debaty Polska prezentowała swoje doświadczenia z poszukiwania tego surowca.

W pierwszym posiedzeniu powołanej technicznej grupy roboczej ad hoc do spraw gazu łupkowego w ramach Grupy refleksyjnej ds. Polityki Środowiskowej (EPRG) w Brukseli wzięli udział wraz z przedstawicielami Dyrekcji ds. środowiska Komisji Europejskiej także reprezentujący Polskę: Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Maciej Woźniak, doradca ministra środowiska.

Komentując przebieg spotkania Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska podkreślał: - Rozpoczęte w Polsce poszukiwania gazu z łupków podlegają wszystkim wymogom środowiskowym wynikającym z prawa Unii Europejskiej. Do tej pory wszystkie badane przez nas aspekty przy poszukiwaniach gazu w Polsce wskazują, że proces ten prowadzony zgodnie z prawem i nie zagraża środowisku. Zgadzamy się z Komisją Europejską, iż istniejące obecnie europejskie prawo zapewnia bardzo dobrą ochronę środowiska w trakcie poszukiwania gazu łupkowego.

Maciej Woźniak, doradca Ministra Środowiska dodał:- Cieszymy się że grupa robocza powstała. Liczymy na wymianę doświadczeń z innymi krajami członkowskimi, które mają wieloletnie doświadczenie w technologiach wydobywczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Wiemy, że w Niemczech szczelinowanie prowadzone jest już od 1955 r. a szczelinowanie hydrauliczne co najmniej od 1976 r. i przez tych kilkadziesiąt lat nie zanotowano żadnych problemów dla środowiska. Poprosiliśmy naszych kolegów z Niemiec o szczegółowe podzielenie się swoimi doświadczeniami na kolejnym spotkaniu.

Obecnie w wielu instytucjach przygotowywane i sukcesywnie publikowane są raporty dotyczące oceny adekwatności istniejących przepisów środowiskowych do poszukiwań gazu z łupków, czego przykładem dziś opublikowany raport Komisji Europejskiej.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) wraz z regionalnymi dyrekcjami stanowią sieć instytucji ochrony środowiska w Polsce odpowiedzialnych za m.in. wydawanie decyzji środowiskowych dla inwestycji oraz zarządzanie siecią terenów Natura 2000. GDOŚ będzie też realizował największy w Unii Europejskiej projekt monitoringu środowiskowego procesu poszukiwania gazu z łupków, podczas którego szczegółowemu badaniu poddane będzie oddziaływanie poszukiwań gaz z łupków na wszystkie ważniejsze elementy środowiska: wodę, powietrze czy gatunki chronione.

Grupa refleksyjna ds. Polityki Środowiskowej (EPRG) ma swoje źródło w piątym Środowiskowym Wspólnotowym Programie Działań „W kierunku zrównoważonego rozwoju” z 1993 r. W jej obradach biorą udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i państw członkowskich. To forum rozmów na najważniejsze środowiskowe tematy, dzięki któremu możliwe jest budowanie wzajemnego zrozumienia i wymiany poglądów na wczesnym etapie omawiania spraw – przed formalnymi propozycjami KE.  

Polska od 2007 r. wydaje koncesje na poszukiwanie gazu z łupków. Wydano dotąd 109 koncesji, wykonano 22 odwierty.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12