zapisz30akcja

VAT do śmieci

Opłata za śmieci powinna być uzależniona od konsumpcji – uważa prof. Przemysław Kulawczuk. Jego zdaniem podwyżka VAT o 0,5 proc. rozwiązałaby wiekszość problemów gmin z jej naliczaniem i ściągalnością.

Zdaniem prof. Kulawczuka z Uniwersytetu Gdańskiego rozwiązania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat za śmieci są nieprzejrzyste i uderzają najbardziej w ludzi biednych.

Jako przykład podaje gospodarstwo domowe w gminie X, które według obecnych rozwiązań może zapłacić zasadniczo różne kwoty za usunięcie tej samej ilości odpadów jak gospodarstwo domowe w miejscowości Y, nawet w tym samym powiecie. - O wszystkim będą decydować hipotetyczne potrzeby finansowe ustalone przez gminę, wysokość opłat, ceny wywozu i zagospodarowania odpadów, warunki lokalne zagospodarowani odpadów i szereg różnych czynników, które nie są w obecnej chwili znane gminom – tłumaczy profesor.

Jego zdaniem brak podstaw kalkulacyjnych, w oparciu o które gminy mogłyby naliczać opłatę śmieciową jest poważną luką ustawy. W efekcie większość gmin będzie zwlekała z wprowadzeniem nowych stawek - uważa Kulawczuk.

Dodaje przy tym, że nawet jeśli gminie uda się stworzyć prawidłową kalkulację to i tak od płacenia będzie się uchylać nawet 30 - 40 proc. najmniej zamożnych rodzin.

Według prof. Kulawczuka rozwiązaniem problemu byłoby powiązanie wysokości opłaty za śmieci z konsumpcją indywidualną poszczególnych osób. - Jeżeli przyjmiemy, że ilość generowanych odpadów komunalnych jest zależna od tego ile konsumujemy to uzyskamy prawdopodobnie najlepsze i najbardziej sprawiedliwe kryterium określenia wysokości opłat odpadowych – wyjaśnia profesor.

Przekonuje, że wystarczy tylko obciążyć konsumpcję proporcjonalną, procentową stawką podatku VAT i można w sposób dość neutralny zgromadzić niezbędne środki do prowadzenia gospodarki odpadami przez gminy.

Według Kulawczuka podniesienie stawki VAT o pół punktu procentowego do 17% (podwyższając stawki wszystkie stawki o pół punktu procentowego do 5,5, 8,5 i 23,5%) zwiększy wpływy z tytułu VAT nawet o 3661 mln zł.

- Jeżeli przyjmiemy, że opłaty za wywóz odpadów w 2011 roku zwiększyły się o 20 proc. w relacji do 2009 (do 2438 mln zł, były duże zwyżki) to gminy miałyby według tego szacunku dodatkowo 1223 mln zł na prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami ustawy – dodaje profesor.

Według jego koncepcji gminy nie pobierałyby opłat od śmieci segregowanych oraz miałyby swobodę ustalania opłat od śmieci niesegregowanych. Natomiast każda gmina byłaby zobowiązana do wdrożenia systemu zbiórki odpadów segregowanych w sposób systematyczny i stały w ciągu 2-3 lat.

Kulawczuk proponuje, aby środki zgromadzone z podwyżki VAT były dzielone między gminy w oparciu o dwa wskaźniki - liczby mieszkańców i ilości zebranych odpadów zmieszanych na 1 mieszkańca. Gminy mogłyby więc policzyć swoje wartości mnożąc liczbę swoich mieszkańców przez wyszacowaną dotację na 1 mieszkańca.

Takie rozwiązanie, zdaniem profesora, wyeliminuje konieczność zorganizowania systemu poboru opłat i konieczność wprowadzania rozwiązań mało sprawiedliwych oraz ekonomicznie i społecznie nieuzasadnionych.

Źródło: PAP - Serwis Samorządowy

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z partnerem szkoleń: Fundacją Nasza Ziemia - tel. 22 622 51 58 oraz na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl, zgłoszenia proszę wysyłać na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12