zapisz30akcja

 

Ustawy antyodorowej nie będzieZaprzestano prac nad ustawą, która miała dotyczyć przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, tzw. ustawą antyodorową. Resort środowiska zapowiada, że zamiast tego powstanie kodeks dobrych praktyk dla samorządów.

Problem związany z uciążliwością zapachową istnieje praktycznie w każdej gminie. Często skupia się on wokół obiektów gospodarki komunalnej np. kompostowni, składowisk odpadów lub oczyszczalni ścieków. Ponadto związany jest z działalnością zakładów przemysłowych, m.in. mleczarni, cukrowni, a także biogazowni. Odór emitowany jest też przy produkcji zwierzęcej. Nieprzyjemny zapach, który rozprzestrzenia się po okolicy jest zwykle powodem konfliktu, do którego dochodzi między lokalną społecznością a podmiotem emitującym uciążliwy zapach.

Podjęte działania

W kwietniu 2011 r. odbyły się konsultacje społeczne i projekt zapowiadanej ustawy antyodorowej wkroczył w kolejne etapy procesu legislacji. Niestety, 9 kwietnia br. po czterech latach prac nad tym dokumentem Janusz Ostapiuk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, oznajmił., że ustawy nie będzie. Jak poinformował, powodem tego typu decyzji jest m.in. fakt, że przy obecnym stanie wiedzy niezwykle trudne jest zmierzenie poziomu odorantów w powietrzu. – Założyliśmy w Ministerstwie Środowiska, że w obecnej sytuacji w związku z wiedzą, jaką posiadamy w Europie, a także ze względu na konkretne warunki społeczne i ekonomiczno-gospodarcze w naszym kraju, rozwiązanie kwestii uciążliwości zapachowej przez przygotowanie prawa w postaci ustawy jednoznacznie to normującej nie będzie możliwe – powiedział J. Ostapiuk.

Kodeks dobrych praktyk

W zamian za to ministerstwo przygotuje kodeks dobrych praktyk, który ma sugerować działania ograniczające powstawanie nieprzyjemnych zapachów. – Chcemy, żeby w tym dokumencie zostały opisane najlepsze dostępne praktyki prowadzenia procesów produkcyjnych, które będą mogły zapobiegać lub ograniczać oddziaływania zapachowe – poinformował J. Ostapiuk. Wyjaśnił też, że zostaną przygotowane wytyczne, które będą dedykowane poszczególnym podmiotom gospodarczym. – Chcemy, żeby w tym dokumencie były opisane najlepsze dostępne praktyki prowadzenia procesów produkcyjnych, praktyki, które będą mogły zapobiegać oddziaływaniu zapachowemu lub je ograniczać. Ten zbiór dobrych praktyk nazwany kodeksem przeciwdziałania uciążliwości zapachowej w pewnym stopniu mamy już przygotowany – dodaje. Prace nad kodeksem dobrych praktyk mają zostać zakończone w IV kwartale tego roku.

źródło: http://portalkomunalny.pl/ustawy-antyodorowej-nie-bedzie/

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12