zapisz30akcja

KE zadecydowała o przydziale bezpłatnych uprawnień do emisji CO2!

Komisja Europejska zaakceptowała wniosek Polski o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla naszego sektora energetycznego po 2012 r. Warunkiem ich otrzymania jest jednak wykonanie odpowiednich inwestycji przez zainteresowane przedsiębiorstwa. Jedynie 6 instalacji, zdaniem KE, nie kwalifikują się do otrzymania bezpłatnych uprawnień.

Wszystkie instalacje zgłoszone przez Polskę (istniejące oraz o fizycznie rozpoczętym procesie inwestycyjnym), z wyjątkiem tych wymienionych w załączniku I i II Decyzji Komisji Europejskiej, otrzymają nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2. Warunkiem ich otrzymania jest wykonanie odpowiednich inwestycji, wymienionych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) dołączonym do wniosku derogacyjnego. Zgodnie z Decyzją KE przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej jest zależny od spełnienia warunków wskazanych w tym dokumencie.

Z kolei instalacje wskazane w załączniku II punkt B, mogą w mniejszym stopniu otrzymać bezpłatne uprawnienia. Warunkiem jest wprowadzenie zmiany we wniosku derogacyjnym polegającej na wyłączeniu z przydziału tej części instalacji, która została rozbudowana po 30 czerwca 2011r.

W załączniku III do decyzji KE, wskazane zostały te pozycje KPI, które nie mogą zostać wykorzystane do rozliczenia nieodpłatnych uprawnień do emisji. Nie wyklucza to jednak rozliczenia uprawnień przy pomocy nakładów na inne zadania inwestycyjne wskazane w KPI.

Bilansowanie bezpłatnie przyznanych uprawnień do emisji może odbywać się także przez zadania z KPI realizowane w ramach tej samej grupy kapitałowej. W przypadku braku takiej możliwości, prowadzący instalację w ramach danej grupy będzie mógł współfinansować zadania realizowane przez operatorów systemów przesyłowych PSE lub Gaz System Operator.

W Decyzji wskazano również, że przydział uprawnień w oparciu o metodę emisji zweryfikowanych (tzw. Grandfathering) musi zostać skorygowany.

Polska zgłosi KE uwagi przekazane przez operatorów instalacji. Zgodnie z Decyzją Komisji, nasz kraj powinien przedłożyć Komisji Europejskiej poprawiony wniosek derogacyjny najpóźniej 1 stycznia 2013 r.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12