zapisz30akcja

Ukryte baterie

Baterie są wszędzie tam, gdzie możesz usłyszeć dźwięk lub zobaczyć światło, a więc w zabawce, ubraniu, kartce pocztowej, krawacie, aparacie fotograficznym, itp.

Zazwyczaj tych baterii nie można ani wymienić ani usunąć. Dlatego w procesie utylizacji cały produkt traktowany jest jako produkt niebezpieczny. Dlatego urządzenia zawierające w sobie baterie należy oddzielać od pozostałych odpadów i oddawać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gminy zobowiązane są do prowadzenia wykazu podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  oraz udostępniania tej informacji na stronie internetowej urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty. Obowiązek ten został nałożony na gminy znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Informacja w ramach kampanii na rzecz prawidłowego zagospodarowania baterii i akumulatorów. Partnerem i zleceniodawcą kampanii jest Rocket Poland Sp. z o.o.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12