zapisz30akcja

Uczą Natury

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uruchomiła nową platformę e-learningową dla samorządowców. Przygotowane szkolenia dotyczą obszarów Natura 2000.

Dostępne poprzez serwis e-natura2000.pl szkolenia są dedykowane przede wszystkim urzędnikom wydziałów ochrony środowiska, zaangażowanych we wdrażanie sieci Natura 2000 na terenie swoich gmin i powiatów.

Drugą grupą są przedstawiciele samorządów: wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, członkowie rad gmin i powiatów, a także ich zastępcy i pozostali radni.

Jak tłumaczy Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska chodzi o to, aby wiedza na temat sieci Natura 2000 stała się podstawą skutecznej komunikacji i społecznej akceptacji podejmowanych decyzji. „Jak pokazują doświadczenia, istnienie obszaru należącego do sieci Natura 2000 może być szansą i wsparciem rozwoju lokalnego. Dlatego szczególnie ważnym elementem kursów będzie analiza studiów przypadków, prezentujących przykłady najlepszych praktyk i efektywnych rozwiązań w tym zakresie” - powiedział szef GDOŚ.
 
Szkolenia będą dotyczyć m.in. zasad funkcjonowania sieci Natura 2000, obowiązkom związanym z realizacją inwestycji na tych obszarach oraz obowiązującym przepisom w zakresie ochrony środowiska. Ci, którzy ukończą wszystkie moduły szkoleń i zaliczą końcowy test otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie szkoleń.

Na początku roku akademickiego ma zostać udostępniony program szkolenia dla studentów, wzbogacony o wiedzę z zakresu ekologii.

Zainteresowani udziałem w szkoleniu na odległość mogą do niego przystąpić poprzez witrynę www.e-natura2000.pl.

Źródło: PAP - Sewis Samorządowy

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12