zapisz30akcja

 

Trwają prace przy poszukiwaniu gazu łupkowego

Wykonano już 46 odwiertów i 6 pełnych szczelinowań hydraulicznych - poinformował w czwartek  w Sejmie wiceminister środowiska Piotr Woźniak.

Obecnie jest wykonanych 46 otworów wiertniczych, z czego w 11 dokonano tzw. wierceń poziomych, cztery odwierty są w toku, przed końcem roku spodziewamy się jeszcze kilkunastu - wyliczał wiceminister. Dodał, że dokonano też 6 pełnych szczelinowań hydraulicznych.

Woźniak poinformował, że prace poszukiwawcze wykonuje obecnie 18 spółek. - Do wczoraj było wydanych 108 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego, od czwartku jest zaś 103, bo 5 koncesji złożyła firma DPV - powiedział wiceszef resortu środowiska.

Jego zdaniem, ilość koncesji prawdopodobnie nie zmieni się w ciągu roku do dwóch lat, będzie ich w granicach 100, a następnie spadnie, bowiem prace poszukiwawcze wskażą, na których terenach prace mogą być kontynuowane.

Woźniak zaznaczył, że nie zmieniły się szacunki zasobów. Według Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG), gazu z łupków może być 350-750 mld metrów sześciennych. Szacunek ten obejmuje obszary tzw. pasa łupkowego, które ciągną się przez Polskę, włącznie z obszarami morskimi - dodał.

PIG chce w 2014 roku przygotować nowy raport dotyczący zasobów gazu łupkowego. Bedzie to możliwe, jeśli otrzyma wyniki pełnego, poprawnego technicznie testu złożowego choćby z jednego otworu. Jeśli jednak takich danych nie będzie, Instytut może dokonać jedynie modyfikacji w oparciu o nowe wiercenia, które mogą skorygować prognozy zasobów o 10-20 proc.

W ocenie dyrektora PIG Jerzego Nawrockiego, obecne tempo prac jest niewystarczające, co wskazuje, że inwestycje w łupki są bardzo kosztowne. Jego zdaniem nadal możliwe jest rozpoczęcie wydobycia przemysłowego gazu z łupków pod koniec 2014 roku, ale raczej będą to wielkości symboliczne.

Dotychczas z projektów poszukiwania gazu łupkowego w Polsce wycofały się ExxonMobile i Talisman Energy, decyzję taką podjął też Marathon Oil Poland.

Żródło: www.wnp.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12