zapisz30akcja

 

Trwa głosowanie
na Gminę Przyjazną Bałtykowi

 

 

Tylko przez 3 dni trwa głosowanie na gminę Przyjazną Bałtykowi!

 

Oddaj swój głos!

 

Czy Wasza gmina, albo gmina, w której wypoczywacie dba o Bałtyk?

 

Dajcie nam znać! A w tym roku do plebiscytu zgłosiły się następujące gminy: Gmina Mielno Łeba Miasto ŻywiołówKołobrzegKosakowoTrzebiatów, Zachodniopomorskie, PolandPostominorewal.plSmołdzino, Slupsk, PolandSztutowo, PolandUstka - uzdrowisko w morskim styluUstronie Morskie.


Oceń działania zgłoszonych gmin w poniższych kategoriach:

 

Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego, w podejmowaniu działań:

 

Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.


Na czym polega udział w projekcie?


Udział w projekcie polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

 

Co oznacza dla gminy podpisanie deklaracji udziału

Podpisanie przez gminę deklaracji oznacza chęć jej udziału w projekcie „Gmina przyjazna Bałtykowi” i przejście do dalszego etapu polegającego na poddaniu się ocenie przez:

 ◦ mieszkańców i turystów okresowo przebywających na terenie danej gminy, w publicznym głosowaniu poprzez aplikację internetową w zakresie:

 ◦ zespół ekspertów Fundacji Nasza Ziemia, na podstawie złożonego przez gminę Sprawozdania z realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców i turystów.


 Kiedy gmina uzyska możliwość posługiwania się tytułem „Gmina przyjazna Bałtykowi”?

Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyska ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyska ponad 50% ocen ”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie zrealizowanych działań edukacyjnych.

 

Korzyści dla gmin biorących udział w projekcie

Gminy zgłoszone do projektu będą miały możliwość dystrybucji własnych materiałów promocyjnych w czasie Pikniku ekologicznego organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia w Gdańsku – Brzeźnie. 

Gminy, które uzyskają tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi” będą promowane na stronach Fundacji Nasza Ziemia oraz zyskają możliwość posługiwania się tym tytułem w swoich działaniach promocyjnych do dnia 31 lipca 2015 r.

 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


 

Ważne terminy

Start projektu: 28 maja 2014r.

Ocena poprzez aplikację internetową, kampania promocyjna: 22 czerwca – 31 lipiec 2014r.

Przesłanie Sprawozdań z przeprowadzonych przez gminy działań edukacyjnych: 25 lipca 2014r. (liczy się data stempla pocztowego)

Uzyskanie tytułu „Gmina przyjazna Bałtykowi” i ogłoszenie wyników: 11 sierpnia 2014r.
 

 

Zapraszamy do głosowania :)

 

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12