zapisz30akcja

System Zielonych Inwestycji

SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI nowe źródło dofinansowania dla samorządów i państwowych jednostek budżetowych.

Źródło bezzwrotnych dotacji pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej bezpowrotnie zaczyna się już kończyć w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013. Na kolejne lata zgodnie z harmonogramami naborów wniosków zaplanowane są już głównie konkursy dla przedsiębiorców. Samorządy lokalne stoją znów przed dylematem i wyzwaniem znalezienia alternatywnych środków do finansowania niezbędnych Inwestycji.

Ogromną szansą na przyspieszenie realizacji projektów z zakresu Ochrony Środowiska są środki pochodzące z tzw. rachunku klimatycznego realizowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji - Green Investment Scheme. System GIS został stworzony przez państwa, które podpisały i ratyfikowały Protokół z Kioto. W Polsce Protokół wszedł w życie w 2005 roku, po podpisaniu go w 1998 r.

Dzięki nowym funduszom wybrani beneficjenci mogą starać się pozyskiwać środki na działania związane z lepszą efektywnością wykorzystania energii w budynkach podmiotów sektora finansów publicznych. Na inwestycje można uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet do 100% kosztów. W ramach przedsięwzięć można realizować roboty budowlane obejmujące:

• Ocieplenie obiektu;
• Wymianę okien;
• Wymianę drzwi zewnętrznych;
• Przebudowę systemów grzewczych (wraz z wyminą źródła ciepła);
• Wymianę wentylacji i klimatyzacji;
• Przygotowanie dokumentacji technicznej;
• Zastosowanie systemów Zarządzania energią w budynkach;
• Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.

W nadchodzącym 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odpowiada za wdrażanie Systemu Zielonych Inwestycji planuje ogłoszenie kolejnych konkursów. W ramach naborów przewidziane są środki na:

• ochronę powierzchni ziemi, w tym zamykanie i rekultywację składowisk odpadów komunalnych,
• geologię i górnictwo, w tym na energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, • ochronę klimatu i atmosfery, w tym na biogazownie rolnicze, elektrociepłownie i ciepłownie na masę, budowę, rozbudowę, przebudowę sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej, zarządzanie energią w budynkach podmiotów sektora finansów publicznych, inteligentne sieci energetyczne,
• ochrona przyrody, w tym projekty polegające na ochronie przyrody i krajobrazu.

Dzięki dotacjom w ramach Zielonych Inwestycji samorządy będą mogły na bieżąco realizować przedsięwzięcia, które są bardzo ważne, a na które brakuję już środków w budżetach i skończyły się w regionalnych programach operacyjnych i programie infrastruktura i środowisko.

Chętni do uzyskania środków muszą przygotować wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz audyty energetyczny w przypadku projektów polegających na termomodernizacji. Wskazane jest, aby stopień przygotowania projektu był zaawansowany przedsięwzięcia obejmujące roboty budowlane muszą mieć przygotowaną stosowną dokumentacją techniczną.

Firma PHIN Consulting Sp. z o.o. już od wielu lat pomaga samorządom w pozyskiwaniu alternatywnych źródeł finansowania Inwestycji. Doradzamy i przygotowujemy wnioski, studia wykonalności, projekty budowlane. Opracowujemy inżynierie finansowe, montaże finansowe, przeprowadzamy restrukturyzacje budżetów samorządów lokalnych.

W ramach Systemu Zielonych Inwestycji oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji dla potrzeb uzyskania dofinansowania, w tym wniosku, analiz finansowo- ekonomicznych, audytów energetycznych oraz projektów budowlanych.

Dział Doradztwa oraz Budowy i Realizacji Projektów Inwestycyjnych PHIN Consulting Sp. z o.o.
nr tel. 42 250 79 92, 42 250 79 93.

Źródło: PAP Serwis Samorządowy

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12