zapisz30akcja

Spotkanie w sprawie wycieku mazutu do Wisły

22 lipca br. z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w siedzibie urzędu odbyło się spotkanie dotyczące wycieku mazutu w Elektrowni Kozienice, którego część przedostała się do Wisły. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, firmy ENEA Wytwarzanie S.A., Fundacji WWF Polska, Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych Ptasi Azyl – ZOO Warszawa oraz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt – Lasy Miejskie Warszawa.
 

Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat aktualnego stanu środowiska przyrodniczego w okolicy elektrowni, a także działania dotychczas podjęte przez zainteresowane strony, których celem jest zminimalizowanie skutków zdarzenia. Uczestnicy spotkania wyrazili wolę współpracy. Zaplanowano organizację wspólnych wizji terenowych obszaru objętego skutkami awarii, w wyniku których podejmowane będą ewentualne interwencje. Omówiono również sposób postępowania w przypadku znalezienia zwierząt wymagających udzielenia im pomocy weterynaryjnej.

Apelujemy, aby w przypadku odnalezienia w rejonie zdarzenia zwierzęcia zaolejonego lub wykazującego objawy zatrucia, pozostawić je w miejscu zdarzenia, a o zaistniałej sytuacji poinformować Dyżurnego Inżyniera Ruchu ENEA Wytwarzanie S.A. - numer telefonu: 48 614-16-11 lub 48 614-18-11. Zwierzęta dziko występujące będą transportowane do ośrodka rehabilitacji zwierząt, gdzie zostanie im udzielona profesjonalna pomoc weterynaryjna, w celu przywrócenia do środowiska przyrodniczego. Zwierzęta martwe prosimy pozostawić na miejscu, a o fakcie ich odnalezienia poinformować drogą mailową na adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl, w miarę możliwości załączając poglądową dokumentację fotograficzną. Dzięki temu zidentyfikowany zostanie gatunek, płeć i inne cechy padłego zwierzęcia.

Z uwagi na wciąż trwająca akcję oczyszczanie Wisły po wycieku mazutu, apelujemy do wędkarzy o czasowe powstrzymanie się od połowu ryb na 5-kilometrowym odcinku Wisły poniżej elektrowni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska – numer telefonu 22 579-21-99, ENEA Wytwarzanie S.A. (numery tel. powyżej) lub z WWF Polska – numer telefonu 785-855-924.

Informacje w sprawie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Źródło: http://www.gdos.gov.pl/

Autor zdjęcia: Rafał T / fotopolska.eu

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12