zapisz30akcja

Ruszył projekt Gmina przyjazna Bałtykowi

Do udziału zapraszamy wszystkie gminy nadbałtyckie z dostępem do Morza

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego w podejmowaniu działań:

Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.

Udział w projekcie polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji (według wzoru) podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

Podpisanie przez gminę deklaracji oznacza chęć jej udziału w programie „Gmina przyjazna Bałtykowi” i przejście dodalszego etapu polegającego na poddaniu się ocenie przez mieszkańców i turystów okresowo przebywających na terenie danej gminy, w publicznym głosowaniu poprzez aplikację internetową w zakresie zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o właściwy standard ich utrzymania oraz pojemników/koszy na odpady wytwarzane przez przebywających w rejonie plaż, a także przez zespół ekspertów Fundacji Nasza Ziemia, na podstawie złożonego przez gminę Sprawozdania z realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców i turystów. Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyska ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyska ponad 50% ocen ”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie zrealizowanych działań edukacyjnych.

Korzyści dla gmin wynikające z udziału w programie

Gminy zgłoszone do projektu będą miały możliwość dystrybucji własnych materiałów promocyjnych w czasie Pikniku ekologicznego organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia w Gdańsku – Brzeźnie.
Gminy, które uzyskają tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi” będą promowane na stronach Fundacji Nasza Ziemia oraz zyskają możliwość posługiwania się tym tytułem w swoich działaniach promocyjnych do dnia 31 lipca 2015 r.

Ważne terminy

Start projektu: 28 maja 2014r.
Podpisanie deklaracji przez gminę: do 16 czerwca 2014r.
Piknik ekologiczny w Gdańsku – Brzeźnie: 22 czerwca 2014 r.
Ocena poprzez aplikację internetową, kampania promocyjna: 22 czerwca – 31 lipiec 2014r.
Przesłanie Sprawozdań z przeprowadzonych przez gminy działań edukacyjnych: 25 lipca 2014r. (liczy się data stempla pocztowego)
Uzyskanie tytułu „Gmina przyjazna Bałtykowi” i ogłoszenie wyników: 11 sierpnia 2014r.

Więcej informacji na stronie www.naszaziemia.pl w zakładce Programy → Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku oraz u koordynatora projektu:
Małgorzata Izdebska
malgosia.izdebska@naszaziemia.pl
tel. +48 512 158 324 

 

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12