zapisz30akcja

Regulacja emisji gazów w USA

Mniejsza emisja gazów oznacza mniej kwaśnych opadów – wynika z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Illinois (USA), opisywanego przez serwis ScienceDaily.

Dane do badania uzyskano dzięki National Atmospheric Deposition Program (NADP), który co tydzień analizuje pod kątem zanieczyszczeń próbki opadów z 250 stacji badawczych na terenie Stanów Zjednoczonych. Ostatnio w ramach tego przedsięwzięcia opublikowano raport opisujący częstotliwość kwaśnych opadów i ich stężenie na przestrzeni ćwierćwiecza, w latach 1984-2009.

„To najdłuższe i najszerzej zakrojone badanie zanieczyszczeń opadów atmosferycznych w Stanach Zjednoczonych. Głównie zależało nam na tym, aby sprawdzić, jak zanieczyszczenia i opady są skorelowane z regulacjami dotyczącymi emisji gazów – powiedział jeden z uczestników badania Christopher Lehmann. – Okazało się, że przepisy mają bezpośredni i pozytywny wpływ na zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających opady”.

Zjawisko znane jako kwaśne deszcze ma wpływ nie tylko na sam ekosystem, ale także na infrastrukturę i gospodarkę. Zanieczyszczone deszcze odbijają się negatywnie na leśnictwie, rybołówstwie, rolnictwie i innych dziedzinach gospodarki. Kwaśne deszcze niszczą poza tym budynki, drogi czy mosty.

Jak wynika z raportu, zarówno ilość, jak i stężenie kwaśnych opadów – deszczy czy opadów śniegu o pH niższym niż 5,0 – zmniejszyły się w ciągu analizowanych 25 lat. Badacze uważają, że stało się tak dzięki nowelizacji amerykańskiej ustawy o ochronie czystości powietrza (Clean Air Act) w 1990 roku, która reguluje emisję dwutlenku siarki i tlenku azotu. Gazy te w połączeniu z wodą deszczową tworzą odpowiednio kwas siarkowy i azotowy.

„To, co leci do góry, musi spaść – powiedział Lehmann. – Skład chemiczny opadów jest bezpośrednio skorelowany z zanieczyszczeniem powietrza”. Zgodnie z danymi amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) emisja siarki spadła w ciągu analizowanego okresu o ponad 50 proc., podczas gdy emisja azotu zmniejszyła się o ponad 30 proc. W raporcie NADP można przeczytać, że stężenie jonów odpowiadających im kwasów w wodzie deszczowej spadło o podobne wartości. Poza tym kwaśne deszcze w Stanach Zjednoczonych występują rzadziej.

„Wprowadzanie regulacji kosztuje masę pieniędzy. Ich wpływ na przemysł wywołuje wiele trosk. To badanie jest mocnym dowodem na to, że mają one jednak sens” – powiedział koordynator programu NADP David Gray.

Badacze podkreślają, że choć kwaśnych opadów jest mniej, to problem wciąż istnieje. „Potrzebujemy dalszych regulacji emisji gazów” – powiedział Lehmann.

PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12