zapisz30akcja

 

Razem posprzątajmy Czarci Ostrów!

Już w ten wtorek 29 lipca zapraszamy na wyspę Czarci Ostrów gdzie od godz. 12.00 każdy, komu bliska jest idea czystych Mazur będzie mógł się wziąć udział we wspólnym sprzątaniu jednej z najbardziej znanych i tajemniczych wysp na jez. Śniardwy.

Inicjatywę wspierają: Nadleśnictwo Pisz, gmina Pisz.

 

Fundacja Nasza Ziemia wraz z wolontariuszami będą czekać na Was od godziny 12.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Więcej informacji wkrótce!

 

Wyspa Czarci Ostrów położona są w południowo-zachodniej części jeziora Śniardwy. Wyspa Czarci Ostrów była wykorzystywana przez człowieka już od wczesnego średniowiecza. Pruscy Galindowie umieścili na niej jedno ze swoich głównych miejsc pogańskiego kultu. Znajdowały się tu także liczne cmentarzyska, o czym świadczy wiele urn ciałopalnych wydobytych przez archeologów. Niestety, wszelkie zewnętrzne ślady bytności Galindów zostały już całkowicie zatarte.

Już w 1744 roku, polski arianin w służbie pruskiej, J. W. Suchodolec uczestniczył w wykonaniu projektu technicznego połączenia kanałami głównych jezior i rzek mazurskich. Zrealizowano go w latach 1764/65. Najważniejszym zadaniem była budowa twierdzy nad Wisłą w Grudziądzu (1776-90). Pomocnicze zadanie wyznaczono założeniu „ufortyfikowanego, wojskowego magazynu żywnościowego" we wschodniej części Prus. Nazwano ją Fortem Ełk (niem. Fort Lyck) i ulokowano na wyspie Czarci Ostrów. Budowę nowych umocnień rozpoczęto w 1784 roku, a ukończono wg różnych źródeł w 1786 lub 1788 roku. Zadecydowano także jednocześnie o likwidacji starszych, bastionowych fortyfikacji Pisza (1787 r.). Twierdza nigdy nie uczestniczyła w bezpośrednich działaniach wojennych.

Wyspę odsprzedano prywatnemu właścicielowi, prawdopodobnie jednak budowle wojskowe zachowano.

Na Czarciej Wyspie pozostały dziś tyko ślady kamiennych fundamentów, obwałowań i szańców.

  

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12