zapisz30akcja

Puchar Recyklingu na Gali Envicon

W dnaich 21-22 listopada odbył się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon, który zainaugurował targi ochrony środowiska POLEKO.

W tym ważnym dla branży ekologicznej wydarzeniu, wzięło udział bierze wielu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, firm komunalnych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz świata nauki. Gośćmi, prelegentami i uczestnikami były osoby, które zajmują najwyższe stanowiska i odgrywają ważne role w sektorze ochrony środowiska w Polsce. Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia. Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz Prezes Fundacji Nasza Ziemia wraz z Małgorzatą Izdebską Koordynatorem Programu Sprzątanie Świata: http://sprzatanie.naszaziemia.pl/ wręczyły dyplomy Edukacji Ekologicznej o Puchar Recyklingu.

Tegoroczne zmiany w prawie, które obecnie są kluczowe dla przeprowadzenia transformacji w gospodarce odpadami w naszym kraju, stanowiły podstawowe zagadnienia Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.

Główna dyskusja tegorocznego listopadowego spotkania dotyczyła nowej polityki państwa w dziedzinie gospodarki odpadami i skutków przejęcia własności odpadów przez gminy. Pierwszy dzień ENVICON poświęcony był również roli samorządu i firm prywatnych w systemie po wdrożeniu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowych możliwości inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Polsce. Ze względu na polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej celem tegorocznego Kongresu było zgromadzenie szerokiego grona przedstawicieli większości krajów europejskich, dlatego drugiego dnia spotkania poruszone zostały kwestie europejskiej polityki odpadowej, transpozycji do prawa krajowego oraz realizowaniu dyrektyw odpadowych.

Podczas dwóch ostatnich edycji Kongresu szczególne znaczenie miał panel dyskusyjny, który dzięki blisko 300 uczestnikom stał się doskonałą okazją do wyrazistego dialogu przedstawicieli sfery publicznej i biznesu na temat przyszłości systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W tym przygotowano dwa panele dyskusyjne: jeden poświecony zagadnieniom krajowym, drugi – europejskim.

Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyła uroczysta Gala, w trakcie której nastąpi wręczenie nagród w prestiżowych konkursach. Wyróżnienia otrzymały osoby i instytucje aktywnie działające na rzecz ochrony środowiska.

W drugim dniu Kongresu odbyło się Niderlandzkie Seminarium, współorganizowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów. Zaproszeni mówcy  przedstawili obecną sytuację holenderskiego sektora gospodarki odpadami, dokonali analizy pojawiających się problemów oraz wskazali na ich praktyczne rozwiązania.

Źródło: http://www.envicon.abrys.pl/

 

Na zdjęciu od lewej: Magdalena Dudka (Prezes ABRYS Sp. z o.o.), Dominika Kulczyk-Lubomirska (Wiceprezes CEO Green Cross Poland), Mira Stanisławska-Meysztowicz (Preze Fundacji Nasza Ziemia), Robert Rosa (Wiceprezes ABRYS Sp. z o.o.), Małgorzata Izdebska (Koordynator Programu "Sprzątanie Świata")

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12