zapisz30akcja

 

Nowe prawo wodne zostało przyjęte przez Sejm

 

Późnym wieczorem we wtorek 18 lipca 2017 roku, nowe prawo wodne zostało przyjęte przez Sejm. Zwracamy uwagę, że nowa ustawa wprowadza centralizację zarządzania w gospodarce wodnej oraz oddaje zadania w tej dziedzinie biurokracji z coraz mniejszą i w gruncie rzeczy iluzoryczną kontrolą społeczną wydatkowania środków. Tworzy to wielkie niebezpieczeństwo wydawania publicznych środków bez jakiejkolwiek kontroli i bez uwzględniania rzeczywistych potrzeb użytkowników jaki i również poszanowania zasobów wodnych i środowiska. Oznacza to także w praktyce, iż zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych proces oparty na idei, by wydatkowanie środków szło na potrzeby rożnych form użytkownika wody przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska i było kontrolowane przez przedstawicieli użytkowników właśnie został zlikwidowany.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12