zapisz30akcja

 

Radni Sopotu wstrzymują się z uchwałą śmieciową

Radni z Sopotu chcą głosować w sprawie ustawy śmieciowej w przyszłym roku, a nie tak jak zakładali na najbliższej sesji. Powodem jest brak ostatecznego stanowiska w tej sprawie rządu.

Ustawa śmieciowa wprowadziła sporo zamieszania i komentarzy w związku z jej możliwościami dla samorządów. Głównie chodzi o sposoby naliczania opłat za wywóz nieczystości, które rząd może jeszcze zmienić. W Sopocie w związku z wnioskiem radnych z klubu PO i Samorządność Sopot oraz wnioskiem Przewodniczącego Komisji Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Wieczesława Augustyniaka uchwalenie szczegółów ma być przesunięte w czasie. – „Mając na uwadze inicjatywę uchwałodawczą Senatu RP” Prezydent Sopotu złożył formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji zwołanej na dzień 20 grudnia br. projektów uchwał dotyczących: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – informuje Anna Dyksińska z biura Prezydenta Sopotu. – „Powinniśmy się wstrzymać z podjęciem tej uchwały i zaczekać do czasu zajęcia ostatecznego stanowiska przez rząd i do czasu wprowadzenie zmian do obowiązującej uchwały, lub jej całkowitej zmiany” – argumentuje przewodniczący komisji W. Augustyniak.

Źródło: Gazeta Kaszubska

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z partnerem szkoleń: Fundacją Nasza Ziemia - tel. 22 622 51 58 oraz na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl, zgłoszenia proszę wysyłać na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12