zapisz30akcja

 

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku wypływa na szerokie wodyWystartował międzynarodowy konkurs „How do we see the Baltic Sea”, za pośrednictwem którego Gdańsk zaprasza młodzież z krajów nadbałtyckich do stworzenia wspólnego obrazu regionu. Konkurs realizowany jest w ramach Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

22 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Wody oraz Dzień Morza Bałtyckiego i to właśnie tego dnia rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. Celem organizatorów jest podkreślenie roli młodzieży w procesie realizacji długoterminowych strategii rozwoju regionów. Skoro przyszłość jest w rękach młodych ludzi, to warto już dziś zaangażować ich w dyskusję i spojrzeć na zachodzące zmiany z ich perspektywy.

Region Morza Bałtyckiego ma piękne tradycje żeglugi i bogatą kulturę, która powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom – mówi Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz. W myśl idei, aby patrząc w przeszłość budować wspólną przyszłość, Miasto Gdańsk pragnie zaprosić młodzież z krajów bałtyckich do udziału w konkursie How do we see the Baltic Sea. Liczymy, że nadesłane prace okażą się cennym materiałem, który pokaże potencjał współpracy i zrównoważonego rozwoju regionu.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest wykonanie pracy – infografiki prezentującej spojrzenie uczestnika na region Morza Bałtyckiego – przedstawiającej  mocne strony, dobre praktyki podejmowane przez kraj, z którego pochodzi uczestnik w obszarach takich jak: tożsamość kulturowa, zrównoważony transport, środowisko naturalne, turystyka, sport.  Laureaci wypłyną w wakacyjny rejs na pokładzie jachtu True Delphia, pod opieką Kapitana Andrzeja Kopytko. Dzięki temu doświadczeniu zyskają wspólną perspektywę i lepiej zrozumieją podobieństwa i różnice, które budują kulturę regionu Morza Bałtyckiego.

Doroczny konkurs realizowany jest w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku od sześciu lat i przez ten czas rozwinął się od lokalnej inicjatywy do międzynarodowego projektu, któremu patronują najważniejsze europejskie instytucje. Ubiegłoroczna edycja obejmowała polskie szkoły ponadgimnazjalne i  została wpisana w kalendarz polskich obchodów 70-lecia ONZ. W tym roku po raz pierwszy konkurs wykracza zasięgiem poza granice Polski i jest jednym z działań realizowanych w ramach programu prezydencji naszego kraju w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

To właśnie dzisiejsza młodzież będzie w dużej mierze odpowiedzialna za wprowadzenie w życie długofalowej strategii rozwoju regionu. Dlatego jest to bardzo ważne, aby pozyskać  młodych ludzi  dla spraw regionu, angażować ich w międzynarodową debatę, a przede wszystkim – wysłuchać ich opinii na temat wartości, na których należy budować wspólny wizerunek regionu Morza Bałtyckiego oraz wspólną bałtycką tożsamość – podkreśla Ambasador Michał Czyż, Przewodniczący Komitetu Wyższych Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Ponadto konkurs został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz  największej na świece inicjatywy ONZ – Global Compact Network – działającej na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. W ubiegłym roku Global Compact zainicjowała Program Bałtyk 2015-2020, który ma na celu wypracowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.


Regulamin konkursu „How do we see the Baltic Sea” oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.programedukacjimorskiej.pl/konkurs

 Do udziału zaproszeni są uczniowie w wieku od 13 do 18 lat. Prace konkursowe nadsyłać można do 15 czerwca 2016.

źródło: informacja organizatora

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12