zapisz30akcja

Prace nad reformą gospodarki odpadami

Dziś po południu ruszają sejmowe prace nad reformą gospodarki odpadami. Wcześniej minister środowiska przedstawi dziennikarzom badania na temat poparcia społecznego dla proponowanych zmian.

Piierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3670) odbędzie się w środę, 15 grudnia w godzinach popołudniowych.

Zgodnie z porządkiem obrad, I czytanie ograniczy się do prezentacji 5-minutowych oświadczeń w imieniu poszczególnych klubów i kół poselskich. Głos zabierze także minister środowiska, który krótko uzasadni konieczność wprowadzenia nowej ustawy.

Wcześniej, bo na godz. 11.00 minister Andrzej Kraszewski zapowiedział konferencję prasową, na której, wspólnie z posłem Tomaszem Arkitem (PO) zaprezentuje wyniki badań poparcia społecznego dla reformy gospodarki odpadami komunalnymi przygotowanej przez ministerstwo środowiska.

Projekt zakłada przejęcie własności odpadów przez gminy. Nowa ustawa zobowiązuje gminy do przeprowadzenia przetargów, w których zostaną wyłonione firmy, które zajmą się odbiorem odpadów od właścicieli.

Jednocześnie projekt przewiduje wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin tak, aby mogły one monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających od nich odpady komunalne.

Nowa ustawa zakłada również wprowadzenie opłaty śmieciowej, którą od właścicieli nieruchomości będzie pobierała gmina. Opłata będzie uwzględniać koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów.

źródło: PAP - Serwis samorządowy

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12