zapisz30akcja

Ponad sto pomysłów na cmentarz dla zwierząt

Dużym zainteresowaniem cieszy się konkurs na koncepcję grzebowiska dla zwierząt w Szczecinie. Chęć udziału w nim zgłosiło ponad stu architektów przede wszystkim z Polski, ale także z Niemiec i Hiszpanii. Pula nagród w konkursie to 38 tys. zł.

Sąd Konkursowy rozpatrzył wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie i zakwalifikował 118 uczestników. 

Na terenie przy ul. Bielańskiej miasto planuje utworzenie miejsca godnego pochowku małych zwierząt domowych. W obrębie cmentarza ma być zapewniona możliwość grzebania zwłok zwierzęcych oraz kremacji. Teraz biorący udział w konkursie mają czas do 27 września br. na złożenie prac. W swoim opracowaniu muszą uwzględnić między innymi kwatery grzebalne, pomieszczenie z piecem krematoryjnym, kolumbarium, obiekty małej architektury, alejki itp. Powierzchnia opracowania konkursowego wynosi 2,17 ha. Biorący udział w konkursie mają zaproponować etapowanie inwestycji – przy uwzględnieniu podziału terenu o wielkości min. 0,7 ha na etap. Najlepsze prace pomogą w sformułowaniu wytycznych i uwarunkowań do przetargu na dzierżawę terenu pod grzebowisko dla zwierząt. Ocena prac będzie dokonywana w oparciu o część opisową oraz część graficzną pracy konkursowej.

Koncepcje będą oceniane według następujących kryteriów (łącznie 100%):
1) forma zagospodarowania terenu - kompozycja przestrzenna – 25%,
2) spójność, czytelność i funkcjonalność rozmieszczenia i etapowania programu użytkowego – 25%,
3) efektywność wykorzystania terenu dla funkcji podstawowej – 25%,
4) oryginalność i atrakcyjność założenia – 25%.

Regulamin konkursu oraz szczegóły są dostępne na stronie: www.szczecin.pl/konkursy

Nagrody w konkursie:
1) I nagroda – 15 000 zł,
2) II nagroda – 10 000 zł,
3) III nagroda – 8 000 zł,
4) dwa wyróżnienia w wysokości po 2 500 zł.

Źródło: szczecin.pl

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12