zapisz30akcja

 Pomyśl i nie śmieć!

W dniu 16.04.2016r. zorganizowano akcję sprzątania obrzeża Jeziora Goczałkowskiego.  Sołtys wraz z Radą Sołecką Wisły Małej, przy wsparciuy mieszkańców, wędkarzy i harcerzy (w akcji brało udział 161 osób!) wysprzątali obrzeża Jeziora Goczałkowickiego od granicy z miejscowością Strumień do granicy portu żeglarskiego w Wiśle Wielkiej.

Obrzeża jeziora były bardzo zaśmiecone – zebrano 12 ton różnorodnych odpadów! Wśród zebranych śmieci znaleziono m.in. butelki, szmaty, stare opony, a nawet wiadra z popiołem.

"Pragniemy, aby Wisła Mała, jej mieszkańcy byli inicjatorami daleko idących zmian w świadomości bezmyślnych ludzi, którzy zaśmiecają teren zbiornika, teren naszej miejscowości. Chcemy, aby jak najwięcej osób usłyszało nasz apel: „Pomyśl i nie śmieć!”. Dzieci z SP13 w Wiśle Małej, w ramach zajęć plastycznych przygotowały tabliczki informacyjne, zawierające prośbę o niezaśmiecanie obrzeży jeziora. Tablice zostały rozstawione przez strażaków z OSP Wisła Mała na sprzątanym odcinku w czasie akcji. Poprosiliśmy także Komendanta Straży Miejskiej w Pszczynie o monitorowanie w przyszłości wysprzątanego terenu. Wystosowaliśmy również pismo do GPW w Katowicach z prośbą o rozstawienie koszy na śmieci w miejscach, które są najbardziej zaśmiecone - nasze działanie jest więc kompleksowe." - powiedziała inicjatorka akcji, Marta Wojciechowska-Smolarz, Radna Rady Miejskiej w Pszczynie.

Akcja wspierana była przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Burmistrza Pszczyny, Starostę Pszczyńskiego oraz Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie.



 

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12