zapisz30akcja

Podwójna korzyść z inwestycji w środowisko

Jo Leinen, szef komisji ochrony środowiska w Parlamencie Europejskim uważa, że inwestycje w ochronę środowiska przynoszą gminom pozytywne skutki poboczne.

Jego zdaniem skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym można osiągnąć jedynie dzięki wsparciu regionów i gmin.

Jakie priorytety ma Europa jeżeli chodzi o ochronę środowiska?

Jo Leinen, szef komisji ochrony środowiska w PE
: Wszystkie aspekty ochrony środowiska są ważne i wzajemnie powiązane, dlatego trudno jest stworzyć ranking priorytetów. Na pewno jednym z najbardziej naglących wyzwań jest ustanowienie na poziomie globalnym mechanizmów, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Doszliśmy do punktu, w którym w społeczności międzynarodowej istnieje szeroki konsensus, że trzeba walczyć ze zmianami klimatu i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Niemniej jednak teraz trzeba przejść od słów do czynów.

Międzynarodowe negocjacje muszą w ostateczności prowadzić do kompleksowego, prawnie wiążącego porozumienia dotyczącego zmian klimatycznych i odnowienia protokołu z Kioto po roku 2012. Musimy działać na rzecz globalnego systemu handlu certyfikatami CO2, objęcia nimi transportu lotniczego i morskiego, a także na rzecz lepszych strategii adaptacji do zmian klimatu.

Wspomina Pan o rozwiązaniach globalnych. A co z tych spraw jest ważne dla samorządów? Jak Pan widzi ich rolę w procesie ochrony środowiska?

- Skuteczną ochronę środowiska można osiągnąć jedynie dzięki wsparciu regionów i gmin. Ramy strategii mogą być tworzone na poziomie globalnym, krajowym i europejskim, ale konkretne projekty należy rozwiązywać i wdrażać lokalnie. Na konferencji klimatycznej w Cancun w 2010 roku podkreślano, że regiony, gminy i miasta są głównymi graczami w walce ze zmianami klimatu.

Jednym z głównych punktów polityki regionalnej i polityki spójności UE jest zatem zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnych. Zgodnie z wnioskiem Komisji, w przyszłości co najmniej 80 proc. środków z funduszu rozwoju regionalnego powinno być wykorzystywanych na ten cel.

Skuteczna polityka zapobiegania zmianom klimatu jest jednocześnie zobowiązaniem do ochrony środowiska - redukcja emisji gazów cieplarnianych prowadzi w tym samym czasie do poprawy jakości powietrza.

Czy kwestia ochrony środowiska w czasach kryzysu nie traci na znaczeniu? Pana zdaniem inwestycje związane ze środowiskiem nadal powinny być ważne dla samorządów?

-
Kryzys gospodarczy i finansowy miał poważny wpływ na sytuację inwestorów w Europie, ale musimy spojrzeć na niego jako na szansę. Teraz ważne jest, aby wejść na drogę do gospodarki niskoemisyjnej.

Inwestycje w ochronę środowiska są nie tylko istotne dla zapobiegania skutkom nadmiernej eksploatacji przyrody, ale również dla zabezpieczenia dobrobytu gospodarczego oraz osiągnięcia zrównoważonego wzrostu. Właśnie gminy mogą na tym bardzo korzystać. Podam kilka przykładów. Inwestycje w prace termomodernizacyjne oddziałują jako bodziec gospodarczy dla lokalnego przemysłu budowlanego, jednocześnie zmniejszają zużycie energii. Inwestycje w nowoczesny transport publiczny prowadzą do poprawy jakości powietrza i miast, czyniąc je zatem bardziej znośnymi dla mieszkańców.

Środki przeznaczane na regionalną lub lokalną ochronę lasów, wody i powietrza mogą być postrzegane jak inwestycje w sektor turystyki, ponieważ zwiększają atrakcyjność regionu i prowadzą do zwiększenia liczby odwiedzających. Poprawia się przy tym także jakość życia mieszkańców. Promocja energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii jest również inwestycją w infrastrukturę regionu. Przyszłość energii leży przecież w zdecentralizowanej energii elektrycznej wytwarzanej w mniejszych zakładach.

Na tym właśnie polega ogromny potencjał do generowania długoterminowych przychodów dla gmin. Inwestycje w ochronę środowiska przynoszą gminom pozytywne skutki poboczne i dlatego są podwójnie przydatne. Również wydatki na badania i rozwój w dziedzinie odnawialnych źródeł energii prowadzą w długim okresie do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy konkurencyjności przemysłu europejskiego w obiecujących branżach.

Polska blokuje pakiet klimatyczny, ograniczający emisję dwutlenku węgla. Podziela Pan obawy polskiego rządu, że doprowadzi on do wzrostu cen energii?

- Rozumiem, że polski rząd ma obawy o ceny energii, musi jednak myśleć o długoterminowych zmianach klimatycznych. Inwestycje w zakresie zrównoważonego rozwoju i odnawialne źródła energii są konieczne i opłacalne - będą procentowały w przyszłości.

Pamiętając o niedoborze i rosnących cenach paliw kopalnych, rosnącej zależności od importu energii z kilku krajów i postępujących zmianach klimatu, trzeba stwierdzić, że dekarbonizacja gospodarki europejskiej jest niezbędna. Choć może szybko spowodować wzrost cen energii, to w dłuższej perspektywie doprowadzi do ogromnych oszczędności w zużyciu energii i imporcie oraz zapewni większe bezpieczeństwo dostaw.

Europejski przemysł jest zaniepokojony o konkurencyjność, powinien jednak postrzegać przejście do zrównoważonego rozwoju, jako szansę na uzyskanie przewagi technologicznej na międzynarodowym rynku, zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów energii.

JO LEINEN - niemiecki eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, zasiada w nim od 1999 roku. Pełni funkcję przewodniczącego komisji ochrony środowiska naturalnego. Z wykształcenia jest prawnikiem. W latach 1995-1999 był członkiem Komitetu Regionów oraz Kongresu Gmin i Regionów Rady Europy.

Źródło: PAP Serwis Samorządowy

Więcej na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym można dowiedzieć się również na stronie programu "Klimat dla Ziemi, ciepło dla Warszawy": http://www.klimatdlaziemi.pl/

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12