zapisz30akcja

Pasieka w centrum Warszawy

Hyatt Regency Warsaw produkuje swój własny ekologiczny miód pochodzący z hotelowej pasieki o nazwie „Łazienki Gold”. Miód produkowany przez ½ miliona pszczół zamieszkujących dach hotelu jest serwowany w porze śniadaniowej w hotelowej restauracji Venti- tre.

Hyatt Regency Warsaw jest pierwszym i jedynym hotelem w Polsce, który na dachu swojego hotelu gości pszczele rodziny. Pozyskiwany miód o nazwie „Łazienki Gold” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gości hotelu, którzy mogą skosztowad miodu w porze śniadaniowej w restauracji Venti-tre. Hyatt Regency Warsaw jest dotąd jedynym hotelem w Polsce, który założył swoją pasiekę i produkuje własny ekologiczny miód. Ten oryginalny pomysł powstał wraz z propagowaną przez hotele Hyatt nowatorską filozofią zdrowej, ekologicznej i zrównoważonej diety Food. Thoughtfully Sourced. Carefully Served (Jedzenie. Pozyskiwane z rozmysłem. Starannie podane.)

Pomysłodawdcą tego oryginalnego projektu/eksperymentu był Dyrektor Generalny hotelu Hyatt Regency Warsaw, Mr. Heddo Siebs, który był świadkiem protestów pszczelarzy w centrum Warszawy w ubiegłym roku na wiosnę. Już wtedy problem wymierania pszczół był bardzo poważny.

Pszczoły pojawiły się na dachu hotelu w specjalnie przgotowanych dla nich ulach wiosną 2012 roku. Pszczoły doskonale zaadoptowały się w nowych warunkach i stały się częścią tego ekosystemu. Od początku maja 2012 roku pracowicie zbierały nektar z kwiatów drzew w zielonych parkach wokół hotelu, w tym w pobliskim Parku Łazienek Królewskich. W ten sposób miód dotarł do restauracji Venti-tre. Pierwsze próbki pozyskanego miodu (lipiec 2012) trafiły do laboratorium. Wyniki badao były bardzo dobre. Zawartośd zanieszczeo, metali ciężkich i innych szkodliwych substancji została wykluczona, więc goście hotelu mogą byd pewni, że miód podawany w restauracji Venti-tre jest produktem wysokiej jakości, jest miodem ekologicznym.

Pomysłodawca pasieki na dachu

Mr. Heddo Siebs, Dyrektor Generalny hotelu Hyatt Regency Warsaw

Zielona okolica hotelu, a przede wszystko sąsiedztwo Parku Łazienek Królewskich jest dla pszczół doskonałym miejscem do zbierania nektaru. Praca pszczół przebiega pod stałym nadzorem i opieką Marka Barzyka, doświadczonego pszczelarza, któy prowadzi swoją ekologiczną pasiekę na Podkarpaciu. Marek Barzyk posiada niezwykle duże doświadczenie w produkcji miodu, a jego priorytetem jest hodowla pszczół w jak najbardziej naturalnym środowisku. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu pszczoły wspaniale się odnalazły w nowych warunkach i zadomowiły na dachu hotelu Hyatt. Korzyśd z tego czerpią zarówno goście hotelu jak i mieszkaocy Warszawy, gdyż rola pszczół jest nieoceniona: poza produkcją miodu, która stanowi zaledwie 1/10 pracy, pszczoły mają za zadanie zapylanie kwiatów oraz roślin, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego łańcucha pokarmowego.

Plany na 2013 rok.

Sukces naszej hotelowej pasieki był od samego początku ogromny. Doskonałe zaplanowanie projektu w każdym szczególe, stała opieka i praca nad pszczołami naszego pszczelarza Marka Barzyka oraz Szefa kuchni Dariusza Suchenka spowodowało, że pszczoły doskonale zadomowiły sie na dachu Hyatt, a produkcja miodu była zdumiewająco duża. Stąd pojawiła się decyzja o tym, że pszczoły będą zimowad na dachu hotelu. Przygotowania do zimy były bardzo staranne – w koocowym efekcie wszystko przebiegło pomyślnie. Pszczoły przetrwały niełatwą zimę. Sukces pasieki przyczynił się do decyzji o powiększeniu rodziny pszczelej na dachu Hyatt. Wiosną 2013 roku, dokładnie w maju 2013 roku, Hyatt Regency Warsaw zadomowił na swoim dachu nowe rodziny pszczół w hotelowej pasiece. Obok dwóch domków pszczelich stanęły dodatkowe cztery. Obecnie na dachu hotelu Hyatt znajduje się sześd uli. Oznacza to, że w sezonie na dachu Hyatt będzie około ½ miliona pszczół zapylajacych zieloną okolicę hotelu i produkujących unikatowy miód Łazienki Gold.

Historia pasieki w hotelu Hyatt Regency Warsaw „Ule na dachu”.

W związku z coraz poważniejszym problemem wymierania pszczół, zwłaszcza w środowisku wielkomiejskim, hotel Hyatt Regency Warsaw, znany ze swojego pro-ekologicznego modelu działania, podjął się niebywałego zadania zadomowienia pszczół w hotelowej pasiece na swoim dachu. Zadanie zostało sformułowane jasno: Hotel przyjazny nie tylko dla ludzi, ale też dla pszczół. Początkowo, pomysł wydawał się byd bardzo trudnym do zrealizowania – pasieka w centrum miasta, przy krzyżowaniu dwóch ruchliwych ulic – czy to może się udać?

Skąd wiadomo, że pszczoły zaklimatyzowały się dobrze w hotelowej pasiece na dachu Hyatt Regency Warsaw?

Odpowiedź była prosta: od pierwszych dni zbierały bardzo dużo nektaru i pyłku w zielonej, parkowej okolicy hotelu, rozwijały się szybko i prawidłowo. Były zdrowe i pracowały intensywnie. Dowodem ich wydajnej pracy były wypełnione miodem plastry. Miód zebrany przez pszczoły miał wspaniały smak i aromat.

Próbki pierwszego miodu zostały wysłane do laboratorium badania jakości produktów pszczelich w Instytucie Ogrodnictwa w Puławach. Badania potwierdziły doskonałe walory miodu. Parametry miodu „Łazienki Gold” były zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. Dodatkowo, zbadano również miód na zawartośd metali ciężkich, aby wykluczyd zarzut, że pasieka położona przy ruchliwych uliacach w centrum miasta może produkowad zanieczyszczony miód. Zawartośd metali ciężkich w wynikach badao okazała się wielokrotnie niższa od dopuszczalnej normy, co potwierdziło jedynie fakt, że miód produkowany w hotelowej pasiece Hyatt Regency Warsaw jest miodem ekologicznym.

Zadecydowano, że analizy laboratoryjne badające jakośd miodu „Łazienki Gold” będą prowadzone cyklicznie, każdego roku, aby goście hotelu Hyatt mogli mied pewnośd, ze miód którego próbują podczas śniadania w restauracji Venti-tre jest produktem najlepszej jakości.

Miód zebrany przez pszczoły z hotelu Hyatt otrzymał nazwę „Łazienki Gold”, gdyż większośd zbiorów pyłku i nektaru pochodzi z Parku Łazienek Królewskich, w którym aż 90% drzew, krzewów i roślin należy do miododajnych. Ze względu na przyjazną dla pszczół okolicę pełną roślin miododajnych (Park Łazienkowski, Ogród Bataniczny, Pola Mokotowskie, Park Morskie Oko) pomysł ustawienia pasieki okazał się byd niezwykle trafny, a nasz eksperyment zakooczył się sukcesem!

Źródło: EkoNews

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12