zapisz30akcja

Ptaki wędrowne opuszczają „Ujście Warty”

Większość ptaków wędrownych, głównie kaczek i gęsi, opuściła już Park Narodowy "Ujście Warty". Żerowanie uniemożliwił im lód, którym pokryły się rozlewiska.

Pod koniec listopada liczbę gęsi na tym terenie szacowano na ok. 40 tys. osobników, a już na początku grudnia spadła ona do 10 tys. Teraz jest ich jeszcze mniej.

W dalszą drogę w cieplejsze rejony Europy wyruszyły nie tylko gęsi, ale również kaczki – poinformował ornitolog Michał Leszczyński z Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Spadek temperatury sprawił, że większość rozlewisk „Ujścia Warty” pokryła się lodem, a fala opadów śniegu, która kilka dni temu nadeszła z Zachodniej Europy, pokryła cały teren parku białym puchem. Pokrywa śnieżna ma grubość dochodzącą do kilkunastu centymetrów.

"Takie warunki skutecznie odstraszają wędrowne ptaki wodno-błotne. Nie mogą one szukać pożywienia pod wodą, jak jest w przypadku kaczek, ani na okolicznych polach, gdzie najczęściej żerują gęsi. Z tego też powodu w parku wyraźnie ubyło gęsi i kaczek" - wyjaśnił Leszczyński.

Na niezamarzniętych jeszcze wodach nadal można spotkać nurogęsi, gągoły, bielaczki oraz łabędzie krzykliwe.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3 4

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12