zapisz30akcja

W Kujawsko-Pomorskiem rusza odbudowa populacji kuropatw

Ponad trzy tysiące młodych kuropatw zostanie wypuszczonych na wolność w województwie kujawsko-pomorskim przez koła łowieckie i ośrodki hodowli zwierzyny. Samorząd wspiera odbudowę populacji tych ptaków, która od lat systematycznie maleje.

Z danych zebranych od leśników i kół łowieckich wynika, że liczebność kuropatw w województwie kujawsko-po

morskim to około 2-3 pary na 100 ha terenu. Od 1975 roku populacja tych ptaków zmalała na terenie całego województwa o około 80-

90 procent.

Szansą na zwiększenie liczebności tych zwierząt ma być pionierski Program Odbudowy Zwierzyny Drobnej, koordynowany przez samorząd wojewódzki. Przedsięwzięcie zakłada wzrost lub odtworzenie na terenie regionu populacji takich gatunków jak kuropatwa, zając, bażant i dziki królik.

W najbliższych dniach do kół łowieckich i ośrodków hodowli zwierzyny w regionie trafi ponad trzy tysiące kuropatw. Ptaki pochodzące z hodowli zamkniętej, prowadzonej przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego w Rożniatach (gmina Kruszwica), po odebraniu przez koła łowieckie uczestniczące w programie, zostaną umieszczone w kilkudziesięciu wolierach adaptacyjnych.

"Przez zimę młode kuropatwy pozostaną pod opieką myśliwych, a na wolność zostaną wypuszczone wiosną. Jako pierwsze otrzymały już ptaki koła łowieckie z bydgoskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego" - poinformowała w środę Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka województwa.

Okres spędzony w wolierach pozwoli ptakom na lepszą aklimatyzację i przystosowanie do warunków środowiska naturalnego, do którego zostaną docelowo wsiedlone. Przed planowanym wypuszczeniem na wolność, kuropatwy zostaną poddane procesowi tzw. "sztucznego parowania", polegającego na utworzeniu par lęgowych ptaków, które po wypuszczeniu do odpowiednich siedlisk przystąpią do lęgów.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12