zapisz30akcja

OCEAN2012 odpowiada na decyzje Rady w sprawie limitów połowów na 2011r.

Bruksela (15 grudnia 2010) – Uta Bellion, Dyrektor Pew Environment Group European Marine Programme i Koordynator OCEAN2012, przedstawia stanowisko w nawiązaniu do posiedzenia Rady Ministrów ds. Rybołówstwa i Rolnictwa UE w sprawie ustanawiania limitów połowowych (Maksymalnych Dopuszczalnych Połowów - TAC) na 2011 rok.

“Rada zmierza w dobrym kierunku, lecz musi ustanawiać limity połowowe zgodne z zaleceniami naukowymi oraz w oparciu o podejście ostrożnościowe i ekosystemowe. W ramach zreformowanej Wspolnej Polityki Rybackiej nieracjonalne wykorzystywanie naszych mórz i oceanów oraz środków do życia zależnych od rybołówstwa przybrzeżnych społeczności musi się skończyć.”

Koalicja OCEAN2012 domaga się aby zarządzanie sektorem rybołówstwa Unii Europejskiej:

 

Przypisy:

1. Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat Wspólnej Polityki Rybackiej

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm

2. Szczegóły na temat koalicji OCEAN2012 i jej propozycji na temat reformy WPR można znależć na stronie www.OCEAN2012.eu

3. OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do takich zmian w europejskiej Wspólnej

Polityce Rybackiej, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom

połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

 

Koalicja OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment

Group będącą agendą d/s ochrony przyrody fundacji the Pew Charitable Trusts - organizacji

pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata.

 

Członkami-założycielami OCEAN2012 są: Coalition for Fair Fisheries Arrangements, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), Pew Environment Group oraz Seas at Risk.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12