zapisz30akcja

Ocalić głuszca w puszczach

Dwa nadleśnictwa: Ruszów (RDLP Wrocław) i Głęboki Bród (RDLP Białystok) dzieli ponad 700 km, a łączy wspólny projekt LIFE+ „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”. Projekt oficjalnie zainaugurowano na konferencji, która odbyła się w Augustowie 22 listopada.

Jeszcze sto lat temu na terenie dzisiejszej Polski żyło ok. 2000 głuszców. Dziś pozostało ich jedynie ok. 400, a kilka ich ostoi zniknęło bezpowrotnie. Cztery krajowe lokalizacje tego skrajnie zagrożonego gatunku to Karpaty Zachodnie, Puszcza Solska, Puszcza Augustowska i Bory Dolnośląskie. W dwóch nizinnych ostojach liczebność spadła do kilku (Bory Dolnośląskie) i kilkudziesięciu (Puszcza Augustowska) osobników. Bez działania człowieka ich los byłby przesądzony. Na szczęście leśnicy i naukowcy podjęli starania, by ocalić ten gatunek przed zniknięciem z tych obszarów.

Tak powstał pomysł, a następnie zatwierdzony projekt programu „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”, finansowany w ramach programu LIFE+ oraz ze środków NFOŚiGW. Głównym beneficjentem programu jest Nadleśnictwo Ruszów, a Nadleśnictwo Głęboki Bród jest jego współbeneficjentem. Na terenie Puszczy Augustowskiej działania projektu obejmują też nadleśnictwa: Pomorze, Płaska i Augustów. Łączna kwota dofinansowania projektu to 5,3 mln zł. Projekt ruszył w 2012 r. i potrwa do roku 2018.

Podczas konferencji inaugurującej projekt swoimi doświadczeniami w pracy nad ochroną głuszca podzielili się m.in. dr Dorota Zawadzka – ekspert z Instytutu Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego, Janusz Kobielski – nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów, dr Andrzej Krzywiński – twórca metody wsiedlania głuszca „Born to be free”, Zenon Rzońca z Nadleśnictwa Wisła oraz dr Andrzej Kruszewicz – dyrektor warszawskiego ZOO.

Grzegorz Myszczyński, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Głęboki Bród, przedstawił główne założenia programu. Najważniejsze obszary działania leśników w Puszczy Augustowskiej to:
-wsiedlanie ptaków i hodowla zachowawcza głuszca,
-poprawa siedlisk,
-monitoring stanu populacji,
-znakowanie grodzeń,
-ograniczanie populacji drapieżników,
-zmniejszanie wpływu człowieka,
-edukacja społeczeństwa.

Wsiedlane na terenie puszczy głuszce mają pochodzić z krajowych ośrodków hodowli oraz z Białorusi. Wsiedlonych będzie ok. 140 ptaków.

Wcześniejsze doświadczenia z Nadleśnictwa Ruszów, w którym wsiedlono już 78 młodych głuszców, wskazują, że najważniejszą przyczyną śmierci młodych kuraków są drapieżniki (80 proc.). W Borach Dolnośląskich najaktywniejszym drapieżnikiem jest jastrząb, na innych obszarach – lis. Dwa lata po pierwszych wsiedleniach ptaków obserwowano pierwsze toki, a wiosną tego roku – pierwsze młode pochodzące z rozrodu w naturze. Wyniki badań dolnośląskich leśników wskazują, że szczególnie przydatna, bo zwiększająca szanse na przeżycie młodego pokolenia i skuteczną adaptację, jest metoda „born to be free” opracowana przez dr. Andrzeja Krzywińskiego z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

Źródło: Lasy Państwowe

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12