zapisz30akcja

 

Oaza bioróżnorodności?

 

Europa Zachodnia już bardzo cierpi z tego powodu, podczas gdy u nas ten poziom bioróżnorodności wciąż nie jest zły. Niestety, jednak i tu obserwuje się wyraźne trendy spadkowe. Jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań, przyrodnicza wartość polskiej wsi i krajobrazu przestanie być tak wyjątkowa na tle naszych zachodnich sąsiadów" - dodaje.

 Zmiany społeczno-ekonomiczne są nieuchronne, ale ich skutkom można przeciwdziałać. Autorzy badania rekomendują kilka prostych rozwiązań. Np. stworzenie programów edukacyjnych, które pozwolą uświadamiać ludzi na temat znaczenia starych gospodarstw dla przetrwania ptaków. Chcą, by promować tak proste działania, jak wieszanie budek lęgowych na budynkach, sadzenie drzew z rodzimych gatunków, pielęgnowanie starych sadów, ogrodów. „To wszystko sprzyja bioróżnorodności. Każdy, kto mieszka za miastem, może pomóc" - podkreśla Zuzanna Rosin.

 
Mogłoby też pomóc włączanie wsi i gospodarstw do narodowych i europejskich programów ochrony przyrody i wspieranie przyjaznej ptakom architektury i struktury gospodarstw. "Można by wprowadzić dopłaty dla rolników czy mieszkańców gospodarstw, którzy - podczas remontów czy renowacji - zachowują kluczowe dla bioróżnorodności elementy, np. stare drzewa, krzewy, które dziś są często bezmyślnie usuwane, a także dostępność wnętrza budynków inwentarskich dla ptaków. Albo też tworzyć programy, które będą rekompensowały zmiany w strukturze wsi i gospodarstw poprzez np. dosadzanie drzew i krzewów w granicach miedz. To nie kosztuje wiele, a zdecydowanie zwiększa bioróżnorodność" – wymienia dr Rosin.

 Zachęcamy do przeczytania calego artykułu:

źródło:http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410837,stare-polskie-gospodarstwa-to-oazy-ptasiej-bioroznorodnosci.html

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12