zapisz30akcja

Nowa metoda określania zagrożenia pożarowego lasów

Od dwóch tygodni (nowe regulacje weszły w życie 14 sierpnia br.) w Polsce obowiązują nowe zasady przewidywania zagrożenia pożarowego lasów. O tym, jak istotna to kwestia, mogliśmy przekonać się, obserwując tragiczne skutki panującej ostatnio fali upałów. 

Pomiar wilgotności ściółki podstawą prognoz

Nowelizacja wprowadza nową metodę prognozowania zagrożenia pożarowego lasu, opartą m.in. na pomiarze wilgotności ściółki, która pozwala z kolei na precyzyjniejsze niż dotychczas określenie zagrożenia pożarowego w konkretnym przypadku. Nowa metoda przewiduje także sporządzanie prognoz dla lasów zaliczanych do III kategorii zagrożenia pożarowego, które w obowiązującym dotychczas stanie prawnym były zwolnione z tego obowiązku.

Prognozy nie będą wymagane tylko na obszarach, w których udział siedliskowych typów lasu terenów górskich jest większy niż 50 proc. Wynika to z faktu, że nowa metoda opiera się głównie na pomiarze wilgotności ściółki sosnowej, której udział na takich terenach jest znikomy. Ponadto pożary występują tam stosunkowo rzadko i nie ma potrzeby stałego ich monitorowania.

Więcej na stronie żródłowej: teraz-srodowisko.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12