zapisz30akcja

Nie Śmieć - Segreguj!

Przeciętny mieszkaniec Warszawy produkuje codziennie ponad 1 kilogram odpadów opakowaniowych, co oznacza, że w ciągu roku na terenie Warszawy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych - mówi Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy” ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

Większość z nich trafia na składowiska, choć ponad 80% z nich to surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać. Obecnie z terenu stolicy do odzysku i recyklingu trafia jedynie około 12% odpadów. Pomimo, że liczba ta z roku na rok wzrasta, to jednak poziom selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w naszym kraju jest wciąż bardzo niski, a Polska nie spełnia wymogów stawianych przez Unię Europejską w tym obszarze.

Odpowiednie segregowanie tzw. śmieci pozwala oszczędzać zasoby naturalne, energię oraz zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych umożliwia również zmniejszenie opłat za wywóz śmieci każdego z nas. Przybliża też Polskę do osiągnięcia ustalonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, oddalając zagrożenie nałożenia na nasz kraj dotkliwych kar finansowych.
 

JAK SKUTECZNIE SEGREGOWAĆ ODPADY OPAKOWANIOWE radzi Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy” ze Stowarzyszenia EKON.

Warszawa, 24 stycznia 2011 r. – Kupujemy i konsumujemy coraz więcej produktów. Zajadamy się smacznymi batonikami, popijamy chłodne napoje, używamy coraz większej ilości kosmetyków, cieszymy się nowym telewizorem. Wiele z takich produktów przynosimy do domu lub biuraw różnych opakowaniach np.: pudełkach, torbach, papierze, folii, opakowaniach plastikowych, butelkach czy puszkach. Jednak rzadko zastanawiamy się nad tym, co się z nimi stanie, gdy już przestaną być nam potrzebne i zazwyczaj beztrosko wyrzucamy je do jednego, wspólnego kosza na śmieci.

Odpowiednie segregowanie tzw. śmieci nie jest zadaniem męczącym, a większość odpadów opakowaniowych np. szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal, to cenne źródło surowców wtórnych, które, gdy są właściwie posegregowane, mogą być przetworzone i ponownie wykorzystane. Pozwala to oszczędzać zasoby naturalne, energię oraz zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych umożliwia również zmniejszenie opłat za wywóz śmieci każdego z nas. Przybliża także Polskę do osiągnięcia ustalonych przez Unię Europejską poziomów odzyskui recyklingu odpadów opakowaniowych, oddalając zagrożenie nałożenia na nasz kraj dotkliwych kar finansowych.
 

  1. Sprawdź, jaki sposób selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych stosuje Twój odbiorca odpadów i zapamiętaj, co można wrzucać do pojemników (worków) w danym kolorze. Ułatwi Ci to skuteczną segregację odpadów!
  2. Odpady „specjalne” zagospodaruj w odpowiedni sposób. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, odpady specjalne to: elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów, odpady niebezpieczne oraz odpady roślinne. Z uwagi na to, że ich spalanie lub składowanie jest niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego musisz je także odpowiednio segregować.
  3. Pamiętaj, do recyklingu nadają się tylko czyste, suche i niezatłuszczone odpady opakowaniowe.
  4. Kartony po płynnej żywności, czyli mleku, sokach, jogurtach itp. wrzucasz do żółtych kontenerów (worków) na plastik lub do czerwonych kontenerów (worków) na wszystkie odpady przeznaczone do recyklingu.
  5. Zgniataj plastikowe butelki PET i metalowe puszki po napojach. Pozwoli to na zaoszczędzenia miejsca w kontenerach i ich rzadsze opróżnianie.
  6. Wszystkie odpady, których nie możesz posegregować, czyli odpady niesegregowane, składaj w osobnym kontenerze lub w osobnej torbie.
  7. Pamiętaj, że im więcej odpadów uda się wyselekcjonować i przekazać do powtórnego przetworzenia, tym mniej miejsca będą zajmowały tak uciążliwe wysypiska śmieci i w tym lepszym stanie będzie środowisko naturalne.

 

Źródło: „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”, EKON.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12