zapisz30akcja

Program Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród - ostoja zwierząt” Cykl szkoleń dla nauczycieli rozpoczęty!

W dniu 25 listopada 2009r. w Szkole Podstawowej nr 81 odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli ursynowskich szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Program Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród - ostoja zwierząt”. Projekt koordynowany przez Fundację Nasza Ziemia wspiera firma Boeing.
Szkolenie pt. „Globalne zmiany klimatyczne, a Rozwój Zrównoważony” miało na celu przedstawienie bezpośrednich przyczyn obserwowanego ocieplania się klimatu Ziemi, wytłumaczenie konsekwencji tych zmian dla naszej planety, a także wskazanie sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.
Na spotkaniu rozdano nauczycielom także materiały edukacyjne – konspekty lekcji dla uczniów w różnym przedziale wiekowym pt. „Globalne zmiany klimatyczne” oraz „Rozwój Zrównoważony”.

Wierzymy, że sprawą kluczową dla wychowania młodego pokolenia jest budowanie szacunku do otaczającego świata przyrody. Kiedy uczniowie poznają piękno naszej planety bądą mieli olbrzymią  wewnętrzną motywację by prowadzić proekologiczny tryb życia, a w przyszłości chronić jej zasoby. Dlatego w dniu dzisiejszym olbrzymią rolę w kształceniu młodzieży odgrywa edukacja ekologiczna, a w ramach niej propagowanie Zrównoważonego Rozwoju naszej cywilizacji.

 

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12