zapisz30akcja

Sprzątanie świata w Białogardzie

getfile.php?id=6104

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie 18 września 2009 roku uczestniczyli w 16 – tej edycji Sprzątania Świata - Polska . Zaopatrzeni w rękawice i worki zakupione przez Urząd Miasta w Białogardzie, pod opieką wychowawców porządkowali teren przyszkolny, żwirowisko przy ulicy Krakowskiej i lasek komunalny. Od wielu lat miejsca te otaczamy szczególną troską ze względu na walory przyrodnicze, którym zagrażają dzikie wysypiska. Podczas sprzątania, dzieci oprócz segregacji odpadów, wyszukiwały nielegalne składowiska śmieci, których ilość z roku na rok wzrasta. Są one niebezpieczne dla żyjących tu gatunków roślin i zwierząt. Na żwirowisku znaleziono rakotwórczy eternit i wiele odpadów komunalnych. Niska świadomość ekologiczna dorosłych jest powodem niepokoju młodych ludzi, którzy  widzą jej zatrważające efekty w swoim otoczeniu. Hasło tegorocznej akcji „ Pomagajmy Ziemi – codziennie” skłania do refleksji nad codziennymi wyborami. Każdy z nas może wpłynąć na losy naszej planety poprzez oszczędzanie wody, energii, segregowanie odpadów, korzystanie z opakowań wielokrotnego użytku, nie śmiecenie itp. Postawa i działania każdego z nas mają   kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska przyrodniczego.
Jolanta Grębowska

getfile.php?id=6105

getfile.php?id=6106

getfile.php?id=6107

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12