zapisz30akcja

Relacja ze Sprzątania świata w Czeladzi

Uczniowie wszystkich klas brali udział w kolejnej edycji Sprzątania Świata 19 września . Klasa 1 sprzątała Park Alfred, klasa 2 Park Grabek, klasa 3 Park Jordana, natomiast klasa 4 teren wokół szkoły i wzdłuż ul. 21 listopada.Młodzież nazbierała 38 worków śmieci i w nagrodę otrzymała słodycze, ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Czeladz.
 
Uczniowie I , II , III klasy uczestniczyli w Dniu Ziemi obchodzonym 27 kwietnia. Młodzież sprzątała od 8 do 12 teren wokół szkoły , w Parku Alfred , Jordana ,bulwary przy Brynicy  , przy ul . 21 listopada i Dehnelów . Rano pobrali worki , rękawiczki i ruszyli w wyznaczony obszar . Zebrali łącznie 30 worków odpadów, rzeczy wielkogabarytowe np.meble , sprzęty nietypowe np . narty i substancje niebezpieczne np . lekarstwa . Dodatkowo pozgrabiali liście i gałęzie wokół szkoły , pozmiatali drobne śmieci, wyplewili skalniak i donice z bylinami oraz kwiatami .

Makulatura -
Uczniowie uczestniczyli w akcji - Zbieraj makulaturę i ratuj konie. Młodzież przynosiła stare zeszyty i gazety, nauczyciele dostarczali niepotrzebne papiery, bibliotekarka udostępniła zniszczone książki. Akcja miała również oddzwięk społeczny, lokalny, ponieważ mieszkańcy Czeladzi, czytając w gazecie "Echu Czeladzi" o naszych działaniach, przynosili do szkoły surowce wtórne, a pieniadze z ich sprzedaży, przeznaczyli na ratowanie koni, które zostały uwolnione z ciężkich warunków i udostępnione do hipoterapii. W tym roku zebraliśmy 215 kg makulatury .

Kartridze od drukarek -
Nasza szkoła przystąpiła do kilku projektów związanych z odpadami niebezpiecznymi i ich unieszkodliwianiem. Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Odpadów takich nie wolno spalać, zakopywać, wyrzucać do lasu, wylewać do kanalizacji, gruntu, czy wody. Odpady takie nie powinny także trafiać na wysypiska, lecz powinny zostać podane odrębnej utylizacji. Dlatego ważne jest byśmy nie mieszali ich z naszymi codziennymi śmieciami. Część z nich możemy wyrzucić do przeznaczonych do tego pojemników w szkole na puste kartridże do drukarek, przeterminowane leki, zużyte baterie. Niektóre firmy założyły punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych lub też organizują objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych.

Miasto Czeladz organizuje 2 razy w roku zbiórkę odpadów niebezpiecznych i każdy mieszkaniec może je oddać za darmo. Odpady niebezpieczne,które mogą powstać w naszych domach:
- zużyte baterie, akumulatory
- przeterminowane leki
- resztki farb, lakierów
- środki ochrony roślin
- termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki
- środki czyszczące, wywabiacze plam, rozpuszczalniki organiczne
- pojemniki po aerozolach, środkach do dezynfekcji lub dezynsekcji
- oleje przepracowane, smary, środki do konserwacji
- odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami.

Z okazji święta drzewa uczniowie z klas ochrony srodowiska Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi sadzili drzewa iglaste obok szkoły na hałdzie pokopalnianej po kopalni Saturn.  W poprzednim roku wsadziliśmy 500 drzew, a w tym 30. Co roku wszadzamy drzewa i w ten sposób stworzyliśmy przez lata piękny park w Czeladzi. Na miejsce przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta z Wydziału Ochrony Środowiska, którzy przeszkolili młodziez w zakresie zadrzewiania i zaproponowali miejsca ich wkopywania wzdłuż nowych alejek. Byli tez przedstawiciele firmy Aeris Futuro z Krakowa, którzy dostarczyli sadzonki i pomagali w sadzeniu. Częśc drzewek dostarczyli leśnicy z nadleśnictwa Siewierz i lesnictwa Grodziec.
Chłopcy aktywnie włączyli się do działania, mimo trudnych warunków terenowych, kopali kilofem i szpadlem doły, a dziewczyny wsadzały i zakopywały iglaki. Koordynatorem akcji była Elzbieta Wyderka.

Nasza szkoła przystapiła do akcji „Oddając pomagasz dzieciom!”. Dostaliśmy specjalne koperty i pudełka do zbierania odpadów niebezpiecznych. Akcja polega na zbiórce starych, zużytych telefonów i pustych kartridży do drukarek atramentowych i laserowych, które zamiast wyrzucać, poddaje się recyklingowi, a przy tym pomoga dzieciom,ponieważ za każdy kartridż lub telefon firma przekaże na konto UNICEF-u 1,5 zł. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie działań prowadzonych przez UNICEF w Afryce. Projektów jest bardzo wiele - od finansowania kampanii szczepień i profilaktykę HIV/AIDS, przez dożywianie, po budowanie i wyposażanie szkół. Zawartość pojemników zostanie poddana recyklingowi i zamiast na wysypisko, trafią na linie produkcyjne, gdzie zostaną wykorzystane do produkcji materiałów eksploatacyjnych. To realna ulga dla środowiska, biorąc pod uwagę fakt, że rocznie na wysypiskach ląduje około 15 milionów pustych pojemników do drukarek, które bez recyklingu mogą tam zalegać nawet 300 lat .

Przeterminowane leki
Nasza szkoła przystąpiła do projektu - " Przynieś leki do apteki ". Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne i muszą być utylizowane w odpowiednich warunkach. Leki po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn. Leki składają się z bardzo wielu substancji chemicznych, które po pewnym czasie mogą ulegać rozkładowi, utleniać się i wchodzić w interakcje z pozostałymi składnikami leku. Przyjęcie takiego leku może skutkować zatruciem pokarmowym, biegunką, nudnościami, wysypką, świądem skóry, opuchlizną. Składniki leku mogą również ulegać rozkładowi, unieczynnieniu. Pacjent zażywa lekarstwo, które już nie działa i nie przynosi oczekiwanego efektu terapeutycznego, a w konsekwencji choroba się pogłębia. Przeterminowane leki zbierane są w szkole do specjalnego worka i wywożone do aptek : przy ul. Spacerowej 4 i przy ul. Będzińskiej 80, które następnie przekazują je do utylizacji. Najwięcej przeterminowanych leków przyniosła Patrycja Abram z klasy I TO. Uczniowie otrzymali ulotki informacyjne z Urzędu Miasta, a plakaty zostały wywieszone na korytarzu. Zachęcamy młodzież do włączenia się do akcji.

Recykling 
Uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość zbierania i rozdzielania śmieci. Segregacja odpadów komunalnych, bytowych to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków, z podziałem na rodzaj materiałów, z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w miejscu gospodarstw domowych. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości śmieci przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Segregacja kontenerowa prowadzona jest przy blokach w mieście Czeladż. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych w domach jednorodzinnych.  Wydział Rozwoju Urzędu Miasta dostarczył do naszej szkoły worki na stelażu i umieścił są na parterze przy szatniach. Prosimy uczniów i  nauczycieli o segregowanie odpadów wg. kolorów i surowców : makulatura -niebieski, szkło - zielony, metale - czerwony, tworzywa sztuczne - żółty.

Galeria zdjęć:

getfile.php?id=6063

getfile.php?id=6064

getfile.php?id=6065

getfile.php?id=6066

getfile.php?id=6067

getfile.php?id=6068

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12