zapisz30akcja

Konkurs "Recepta dla Ziemi"

Jeden z Klubów Naszej Ziemi, Przedszkole nr 124 z Warszawy ogłasza konkurs plastyczny pod patronatem min. Fundacji Nasza Ziemia dla wszystkich warszawskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oto informacja wraz z regulaminem konkursu:

Konkurs plastyczny

„Recepta dla Ziemi”

Pod patronatem:

Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacji „Nasza Ziemia” oraz przy wsparciu Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Przedszkole 124 „Wesoła Górka” w Warszawie

Serdecznie zaprasza dzieci z warszawskich Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym na plakat

pt. „Recepta dla Ziemi”

Cel konkursu: podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia, propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia; rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich

2. Technika wykonania prac dowolna 

3. Format plakatu – A-2 ( 42cm x 59,5 cm)

4. Ilość prac z placówki – maksymalnie 4

5. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie podpisanego przez Dyrektora placówki formularza zgłoszeniowego:

- pocztą na adres organizatora – Przedszkole 124, ul. Dzielna 15b, Warszawa 01-029

- faxem: 022 636 98 94

- lub osobiste dostarczenie do Przedszkola 124, ul. Dzielna 15 b

- Termin nadsyłania zgłoszeń  upływa w dniu 22 grudnia 2009r.

6. Termin nadsyłania plakatów – do 22.03.2010 (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora – Przedszkole 124, 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 15b, z dopiskiem „Recepta dla Ziemi”

7. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora lub autorów pracy, wiek dzieci, adres placówki, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonana została praca.

8. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów; organizator zastrzega sobie prawo opracowania i publikacji prac według własnego uznania.

9. Nadesłane prace będą oceniane przez niezależne jury powołane przez organizatora konkursu, które wyłoni laureatów.

10. Decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna

11.W konkursie zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

12. Organizator nie bierze udziału w konkursie.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.04.2010 – Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.przedszkole124.blizej.info oraz na stronie czasopisma Bliżej Przedszkola, zwycięskie i wyróżnione przedszkola zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem

14. Wręczenie nagród nastąpi 22.04.2010 podczas „Pikniku ekologicznego” zorganizowanego w siedzibie organizatora, połączonego z uroczystym wernisażem otwierającym wystawę po konkursową, na który zostanie zaproszona zwycięska grupa przedszkolaków, oraz przedstawiciele nagrodzonych i wyróżnionych placówek. W programie „Pikniku ekologicznego” przewidujemy teatrzyk w wykonaniu dzieci z Przedszkola 124 oraz wspólne zabawy.

15. Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: 

Beata Racka oraz Anna Ławnik – Zawadzka

Nr tel. 22 8383634

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12