zapisz30akcja

Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Przyrody przy PTTK
Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie

Komisja  działa  od  czerwca  2007 roku, a  w  jej  obecny  skład osobowy  wchodzą:
przewodniczący -  Jan  Machała  - Instruktor  Ochrony Przyrody  nr 44/XII/06
w-ce  przewodn. -  Andrzej  Kowol,
członkowie -  Sabina  Firkowska – Instr. Ochrony Przyr.nrXIII/5/06, Anna  Mieszek, Maria   Czyż  oraz  Wojtek  Machała.

W  czasie  okresu  sprawozdawczego, t.j. Roku  2009, zwanego  Rokiem  Dzieci
i  Młodzieży  w  PTTK,  przeprowadzono  następujące  działania:

I.27 marca 2009 roku - „WIOSENNE  SPRZĄTANIE  REZERWATÓW  PRZYRODY”
/  rezerwaty -Lasek  Miejski nad  Olzą,  Lasek  Miejski  nad  Puńcówką, Kopce,  zespół  przyrodniczo krajobrazowy-  Lasek  Miejski w  Błogocicach,  użytek  ekologiczny – Łęg  nad Puńcówką,  tereny  parkowe – przy  ul. Liburnia, Sikorskiego, Park Kasztanowy, Park Pod  Wałką/

II.17  września  2009 roku - „JESIENNE  SPRZĄTANIE  REZERWEATÓW  PRZYRODY”
/poza  wyżej  wymienionymi  obiektami  włączono  do  sprzatania  rezerwat  „Zadni  Gaj” na terenie gminy  Goleszów./

                       W obu akcjach brało  udział  po  80-ciu  uczniów  z  cieszyńskich  szkół  gimnazjal-
nych  i średnich /gimnazja  nr  2 i 3  oraz  Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  i  Zespół Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych. Każdorazowo  zebrano  po  około  30  worków  100 litrowych
z  puszkami, plastikami, butelkami i papierami.  Każdorazowo  na  zakończenie imprezy wszyscy
otrzymywali  ciepły  posiłek  oraz  okolicznościowe  odznaki  związane  ze sprzątaniem jak też Ro-
kiem Dzieci i Mlodzieży w PTTK. Były  też  przeprowadzane  konkursy  wiedzy  przyrodniczo-krajoznawczej  a  uczestnicy  otrzymali  medale  i nagrody  książkowe. W obu  przypadkach pomocy  organizacyjnej  udzielił  Wiktor  Naturski  z Nadleśnictwa w Ustroniu.  Akcje  można było przeprowadzic  dzięki  wsparciu  finansowemu   przez  Wydziały Ochrony Środowiska  Urzędu  Miasta  i  Starostwa  Powiatowego  w Cieszynie.

III.ORGANIZACJA  WYCIECZEK  EDUKACYJNO-PRZYRODNICZYCH

26  maja  oraz  22  września  2009 roku, zorganizowano autokarowe  wycieczki  do  Terenowej Stacji  Banku  Genów  Świerka  Istebniańskiego  Nadesnictwa Wisła, do Jaworzynki Wyrch-Czadeczka, dla  Zespołu  Szkół  Ekonomiczno -  Gastronomicznych  w  Cieszynie. Wycieczkę pilotował przewodniczący komisji  a zwiedzano szkólke leśną, muzeum sprzętów lesnych i regionalnych  oraz  wolerowa hodwlę głuszca. Na tzw. „Tróstyku granic” zorganizowano ogniska i konkursy wiedzy przyrodniczej a uczestnicy otrzymywali materiały promocyjne. Można też było oglądać wiślańską zapore oraz  Istebniańskie pomniki przyrody. Tylko na tych dwóch wycieczkach rozprowadzono 40  książeczek „Turysta Przyrodnik” a zainteresowani  mogli dopisac za uczestnictwo i zwiedzane obiekty po 14 pkt.
20 października 2009 r, przewodniczący komisji organizuje wycieczke po cieszyńskich rezerwatach  przyrody dla  uczniów  klasy  VI  Szkoły  Podstawowej w  Zamarskach.

IV.INNE   IMPREZY

09 października  2009 roku ,  z  okazji  „ŚWIĘTA  DRZEWA” przy  udziale  i wsparciu  finansowemu  Wójta Urzędu Gminy w  Hażlachu,  można  było  na terenie  Kończyc  Wlk. w  otoczeniu legendarnych  dębów  szypółkowych-pomników  przyrody, zorganizowac  dla  dzieci ze  szkół podstawowych  w Kończycach,  Zamarskach  i  Hazlachu  spotkanie  połączone z historyczną prelekcją, symbolicznym  pomiarem  drzew  a  na zakończenie  dzieci  otrzymały  ciepły  posiłek a wyróżniający się  uczniowie  wzieli  udział w konkursie wiedzy przyrodniczej  po którym otrzymali  materiały  promocyjne z naszego regionu.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymali pamiatkowe odznaki  z okazji  „Święta  Drzewa  i  Roku  Dzieci  i  Młodzieży  w PTTK.

V.WYRÓŻNIENIA  I  WSPÓŁPRACA

W  wyniku  dobrej  współpracy  z  dyrekcją  szkoły Zespołu  Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  w Cieszynie  a zwłaszcza  z   prowadzacą  zajęcia  z biologii  Panią Anną  WISEŁKĄ ,  szkoła  na  szczeblu  ZG  PTTK  w  Warszawie  została  w  miesiącu  czerwcu 2009 po raz  kolejny  wyróżniona  za udział w  konkursie  „PRZYRODA  UCZY  NAJPIĘKNIEJ”

W dniu  01 kwietnia 2009 roku  na ręce  Prezesa oddziału  wpłynęło  podziękowanie dla   komisji  od  Prezesa  Zarzadu  Zakładów  Budynków  Miejskich w Cieszynie  za przeprowadzone  sprzatanie na podległym im rejonie.

W  dniu  15 czerwca  2009 roku  dyrekcja  Zespołu  Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych, ponownie na ręce Prezesa oddziału  złożyła  pisemne podziękowanie za kolejny rok współpracy przewodniczącego  komisji ze szkołą.

.Komisja  nadal  utrzymuje  współprace  z Nadleśnictwem w Ustroniu a w szczególności Wiktorem Naturskim , który bierze  udzial w akcjach sprzątania  rezerwatow, kazdowrazowo komisja  składa wymienionemu na ręce  Nadlesniczego  pisemne  podziękowania.

Komisja  w okresie  sprawozdawczym  rozprowadziła  70  książeczek  „Turysta Przyrodnik”
Za  okres  swojej  działalności  zweryfikowała  i  przyznała  10  odznak  „Turysta  Przyrodnik”

W  trzecim  kwartale  tego roku  została  załozona kronika komisji, odtworzono w niej cały przebieg  działalności  komisji.

W  każdy pierwszy  wtorek  miesiąca  czlonkowie  komisji  pełnili  dyżury w siedzibie Oddziału  PTTK, natomiast  w pierwszy  wtorek  kazdego kwartalu  spotykała się  cała  komisja.

Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Przyrody
PTTK „Beskid  Sląski w Cieszynie
Jan  Machała

getfile.php?id=6030
Jesienne sprzątanie rezerwatow

getfile.php?id=6031

getfile.php?id=6032

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12