zapisz30akcja

Jest już nowy numer "Recyklingu"

Jeszcze kilka dni dzieli nas od jednego z ważniejszych wydarzeń związanych z ochroną środowiska, czyli od Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko. W czasie tej imprezy już po raz ósmy odbędzie się Forum Recyklingu, organizowane przez redakcję „Recyklingu” i MTP.

W trakcie trzydniowego cyklu seminariów (24-26.11.2009 r.) połączonych z dyskusjami zostaną omówione trzy bloki tematyczne.

W pierwszym dniu Forum poruszone będą dwa zagadnienia – odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako paliw alternatywnych.

Kolejny dzień to czas na przedyskutowanie problemów zbiórki oraz recyklingu elektroodpadów, a także zużytych baterii i akumulatorów. W ostatnim dniu Forum poświęcone będzie recyklingowi pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Streszczenia referatów, które zostaną wygłoszone podczas Forum Recyklingu, można przeczytać w listopadowym wydaniu „Recyklingu”.

 

                     getfile.php?id=6017

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12